Skip to main content

RD „Vienotība”: Ušakova nesaimnieciskuma dēļ RD zaudē miljonus

Partijas „Vienotība” Rīgas domes deputāts Juris Viņķelis vērsies tiesībsargājošajās un pašvaldību pārraugošajās institūcijās, jo Rīga izšķērdē miljonus izvēloties pašvaldībai neizdevīgus kredīta piedāvājumus sociālo māju būvniecībai.

Sociālās mājas Imantas 8. līnija, Rīgā projekta īstenošanai Rīgas pašvaldība nav pieteikusies Valsts kases piedāvātajam kredītam, kur kredīta procentu likme ir no 0.8% līdz 5%. Rīgas pašvaldības uzņēmums „Rīgas pilsētbūvnieks” uzsācis sociālo māju būvniecības projekta realizāciju ar būvnieku piesaistīto kredītu, kur kredīta procentu likme ir vidēji 12%.

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2012. gadam” 20. pantu, pašvaldībai 2012. gadā ir iespēja saņemt aizņēmumus sociālo programmu investīciju projektu īstenošanai.

Rīgas pašvaldības sociālās mājas būvniecības projekta Imantas 8. līnijā 1a, kopējās būvniecības izmaksas plānotas Ls 21 789 435,78 apmērā.

Aprēķinot tikai kredīta procentu atmaksas likmes, Rīgas pašvaldība kredītprocentos samaksās apmēram 11 miljonus latu, turpretī, ja pašvaldība izmantotu Valsts kases kredītu, tad procentu summa būtu aptuveni 3 miljoni latu.

Deputāts uzskata, ka Rīgas pašvaldība neievēro likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu", kas paredz, ka pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, t.i. rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.

Papildus informācija:
Juris Viņķelis
Tālr.: 29243996

Ziņu sagatavoja:
Ieva Graudiņa-Šutko
Partijas „Vienotība” Rīgas domes deputātu frakcijas referente
Tālr.: 26189652
[email protected]

 

Dalies ar ziņu