Skip to main content

Jaunieši būs tie, kas rakstīs Latvijas veiksmes stāstu

Šodien, 12.augustā, kad visā pasaulē atzīmē Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) svinamo dienu sarakstā ierakstīto Starptautisko jaunatnes dienu, VIENOTĪBAS līdzpriekšsēdētāja Solvita Āboltiņa sveic visus Latvijas jauniešus un uzsver jauniešu lomu valsts izaugsmes un drošas nākotnes veidošanā.

„Latvija tiks ievērota un novērtēta tikai tad, ja tās jaunieši būs izglītoti un pilsoniski aktīvi, ja viņi uzņemsies veidot jauno demokrātiskas un tolerantas Latvijas sabiedrības daļu, aktīvi izmantojot sev paredzētās sociālās tiesības un ietekmi uz lēmumu pieņemšanu, ja vienlīdz radoši piedalīsies sabiedriskajā dzīvē, mācību procesā un darba tirgū,” uzsver S.Āboltiņa.

S. Āboltiņa uzsver: „Latvijas nākotnes veiksmes stāsta pamatā būs jauniešu vērtību skalā nostiprinātās vērtības – ģimene, latviskums, veselīgs dzīvesveids, godīgums, atbildība, cieņa pret cilvēku – vērtības, kas attīsta katra personību un nāciju kopumā. Esmu pārliecināta, ka Latvijā ir radoši, mērķtiecīgi un neatlaidīgi jaunieši, kuri jau šobrīd ir konkurētspējīgi Latvijas un pasaules elastīgajā darba tirgū.”

Šī gada 12.augustā sākas arī ANO Starptautiskais jaunatnes gads. Starptautiskais jaunatnes gads izceļ vairākus mērķus, tostarp palielināt ieguldījumu jaunatnē un veicināt jauniešu līdzdalību un sadarbību.

„Manuprāt, Latvijai ir daudz vērā ņemamu piemēru – netrūkst jauniešu iniciatīvas, jaunieši ir veiksmīgi jaunie uzņēmēji, pašvaldības un nevalstiskais sektors attīsta projektus un programmas jaunatnes mērķa grupai, jaunieši apvienojas jaunatnes organizācijās un ir brīvprātīgie, attīstās pašvaldību politika jaunatnes atbalstam un nostiprinās jauniešu centru un jaunatnes darbinieku tīklojums,” saka S.Āboltiņa.

„Neskatoties uz labo praksi, vēl joprojām jaunatne ir viena no īpaši atbalstāmām grupām un saskaras ar virkni izaicinājumu: jauniešu bezdarbs, sociālā atstumtība, ierobežotas iespējas iegūt izglītību, atkarību izraisošo vielu lietošana, arī neticība Latvijas nākotnei. Vērtējot šo situāciju kritiski, aicinu visas iesaistītās puses un jo īpaši jauniešus ar atbildību pielikt visas pūles, lai mēs varētu lepoties ar Latvijas jaunatni – ar Latvijas veiksmes stāstu,” aicina S. Āboltiņa.

Politisko partiju apvienību VIENOTĪBA 2010. gada 6. martā nodibināja JL, PS un SCP. Apvienības uzdevums ir sākt Latvijas politisko un sabiedrisko spēku saliedēšanu, balstoties uz kopējām vērtībām un vienotu organizāciju.

Papildus informācija:
Gunda Reire
Apvienības VIENOTĪBA sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29123440
E-pasts.: [email protected] 

Dalies ar ziņu