Skip to main content

JL: jārod finansējums politiskajām diskusijām sabiedriskajā televīzijā

Ir jārod nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai priekšvēlēšanu laikā politisko spēku un deputātu kandidātu publiskās diskusijas varētu norisināties sabiedriskajā televīzijā, uzskata partija Jaunais laiks (JL).

Viens no galvenajiem sabiedriskās televīzijas uzdevumiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana. Priekšvēlēšanu laikā tai jāspēj vēlētājiem sniegt pilnvērtīgu informāciju, ne tikai ziņu, bet arī kvalitatīvu, padziļinātu un analītisku diskusiju formātā, lai vēlētāji varētu pieņemt pamatotu, labi izsvērtu lēmumu. Īpaši nozīmīga šī sabiedriskās televīzijas misija ir šobrīd, kad liela daļa vēlētāju ir kūtri, nespēj vai nevēlas izdarīt savu izvēli. Taču zinošs, informēts un aktīvs vēlētājs ir pilsoniskās sabiedrības pamats, uzsver JL.

„Politiķu un sabiedrisko mediju uzdevums ir radīt apstākļus, lai vēlētāji paši izdarītu secinājumus un pieņemtu lēmumus, nevis aprobežoties ar iepriekš nopirktiem, nopulētiem un iestudētiem pasākumiem. Nav cita ceļa, kā ievēlēt gudru Saeimu, un tā ir gan politiķu, gan sabiedrisko mediju atbildība,” uzsver JL valdes priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

Politiķu debašu atstāšana vienas privātas, acīmredzami politiski angažētas televīzijas ziņā būtu nepiedodama rīcība. Saeimas vēlēšanas nav vienas dienas pasākums, kurā Latvijas pilsoņi dodas uz vēlēšanu iecirkņiem. Tas ir brīdis, kad sabiedrība izvēlas savas valsts turpmāko ceļu – vērtības, idejas un politiķus, kas tos pārstāvēs, uzsver JL.

Ja vienīgais šķērslis, lai sabiedriskā televīzija arī šogad priekšvēlēšanu laikā varētu veidot analītisku diskusiju raidījumu ciklu, kurā objektīvi iztaujāt deputātu kandidātus par partiju programmu nostādnēm sabiedrībai aktuālos jautājumus, ir finansējuma trūkums, šie līdzekļi ir jārod valsts budžetā, norāda JL.

 

Dalies ar ziņu