Skip to main content

Jūnijā ERAF atbalstu renovācijai guvušas vēl 16 daudzdzīvokļu mājas

Jūnija pirmajā pusē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir noslēgusi 16 jaunus līgumus Eiropas Reģionāla attīstības fonda aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros. Šo mājokļu renovācijai tiks piesaistīts ES fondu līdzfinansējums 631 156,47 latu apmērā.

Renovācijas darbi tiks uzsākti astoņās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Valmierā. Projektus īstenos arī Ugāles novadā (2), Ventspilī (2), Burtnieku novadā (1), Rīgā (1), Salaspils novadā (1) un Salacgrīvas novadā (1).

Šajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās lielākoties veiks ārsienu, cokola, pagraba un bēniņu siltināšanu, vējtvera durvju nomaiņu, jumta pārseguma renovāciju un siltināšanu, logu nomaiņu kāpņu telpās, siltumapgādes sistēmas renovāciju, pamatu hidroizolācijas izbūvi un nostiprināšanu, un individuālās siltumapgādes sistēmas modernizāciju.

Ekonomikas ministrija ar gandarīta, ka 2010.gada pavasarī šīs atbalsta programmas ietvaros renovācijas darbi uzsākti aptuveni 100 daudzdzīvokļu mājās gandrīz 20 apdzīvotās vietās visā Latvijā. Kā apliecina nozaru asociāciju pārstāvji – vērojama tendence, ka dažviet pat pietrūkst sastatņu un būvnieki pierakstās uz tām rindā. Vērtējot šo procesu no ekonomiskās aktivitātes viedokļa, pozitīvi vērtējams arī darba apjoma un darba vietu pieaugums būvniecības nozarē.

Iepazīstoties ar datiem par siltumenerģijas patēriņu jau renovētajās mājās, var secināt, ka pēc renovācijas, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, siltumenerģijas patēriņš šajās mājās ir samazinājies vidēji par 40 %. Tas liecina, ka programmā izvirzītais mērķis – pēc renovācijas mājas energoefektivitātei ir jāpalielinās par 20% – ir sasniegts dubultā apmērā, dažviet pat vēl vairāk.

Kopumā programmas ietvaros (kopš tās uzsākšanas līdz š.g. 15.jūnijam) ir iesniegti 162 projekti no 36 apdzīvotām vietām par kopējo līdzfinansējuma apjomu 7 864 964,54 lati. Šajā laika posmā noslēgti 69 līgumi par projektu īstenošanu, to kopējais finansējuma apjoms ir 3,5 milj. latu. Visvairāk projektu iesniegumi ir saņemti no Valmieras, Liepājas, Ventspils un Limbažu novada.

Atgādinām, ka 2010.gada 25.februārī tika parakstīts Ekonomikas ministrijas, nozaru asociāciju un uzņēmumu sadarbības memorands par kopīgiem mērķiem mājokļu renovācijas tirgus attīstībā un tika uzsākta informatīvā kampaņa „Dzīvo siltāk”.

Par aktivitāti:
Eiropas Savienības aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 44, 37 milj. lati.

Informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „ES fondi”. Klienti par neskaidrajiem jautājumiem ir aicināti vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 67039499, klātienē – Pērses ielā 2, Rīgā (1.stāvā) vai e-pastu – [email protected].

Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam.

Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67013103

Dalies ar ziņu