Skip to main content

Jūrmalā nodibināta pirmā VIENOTĪBAS jauniešu organizācija

28. maijā Jūrmalā ar vienbalsīgu lēmumu nodibināta pirmā politisko partiju apvienības VIENOTĪBA reģionālā jauniešu organizācija. Tās valdē ievēlēti Kristians Avotiņš (Jaunais laiks), Alma Eihentāle (Pilsoniskā savienība) un Karīna Petrosjana (Sabiedrība citai politikai).

Trīs partiju – „Jaunā laika” (JL), „Pilsoniskās savienības” (PS) un „Sabiedrības citai politikai” (SCP) – jaunieši Jūrmalā uzsākuši kopīgu darbu, lai veicinātu pilsētas izaugsmi. Jauniešu organizācijai mērķis ir skaidri pausts izvēlētājā devīzē – „Par labāku Jūrmalu”. Jauniešu galvenais uzdevums ir veicināt pilsētas izaugsmi, uzlabojot infrastruktūru un radot to pieejamāku jauniešiem, darboties sociālajā jomā un popularizēt apvienību „VIENOTĪBA” reģionālajā līmenī.

VIENOTĪBAS jaunieši norāda: „Mūsu darbības mērķi ietver dažādus jaunatni interesējošus jautājumus. Ceram, ka mūsu iniciatīva liks apvienoties arī citām reģionālajām jauniešu nodaļām. Kopā mēs esam spēks un varam sasniegt daudz vairāk! Viens otru atbalstot, mēs varam paveikt labus darbus. Par labāku Jūrmalu, par pieejamāku Jūrmalu jauniešiem!”

VIENOTĪBAS Jūrmalas reģionālās jauniešu organizācijas dibināšanas kopsapulcē līdzās triju partiju jauniešiem piedalījās arī Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Romualds Ražuks (PS), Jūrmalas domes deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītāja Dzintra Homka (SCP), kā arī Jūrmalas pilsētas domes deputāte, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja  Iveta Blaua (JL). Laba vēlējumus jaunieši saņēma no JL valdes locekļa un ekonomikas ministra padomnieka Klāva Olšteina, PS valdes locekļa Rolanda Irkļa, Saeimas deputāta Arta Pabrika un ekonomikas ministra Arta Kampara. Tāpat Jūrmalas jauniešus sveikt bija ieradušies jaunieši no citām VIENOTĪBAS reģionālajām nodaļām.

Politisko partiju apvienību VIENOTĪBA 2010.gada 6.martā nodibināja partijas „Jaunais laiks” (JL), „Pilsoniskā savienība” (PS) un „Sabiedrība citai politikai” (SCP). Apvienības uzdevums ir sākt Latvijas politisko un sabiedrisko spēku saliedēšanu, balstoties uz kopējām vērtībām un vienotu organizāciju. Apvienības mērķis ir radīt jaunu politisku kultūru Latvijā, platformu, uz kuras strādāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kam svarīga pārticīga, godīga un eiropeiska Latvija.

Dalies ar ziņu