Skip to main content

Kalnietes viedokli iekļauj Eiropas lauksaimniecības reformas ziņojumā

Otrdienas vakarā Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja apstiprināja ziņojumu par Eiropas kopējās lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2013. gada. Tajā ietverti deputātu ieteikumi šīs politikas reformai.

Ziņojuma projekts izraisīja karstas debates un prasīja rast kompromisus starp gandrīz 900 iesniegtajiem grozījumiem.

Latvijas deputāte Sandra Kalniete (“Vienotība”) iesniedza virkni priekšlikumu Latvijas zemniekiem taisnīgākas politikas pieņemšanai. Viņa rosināja pāriet uz jauno, vienlīdzīgāko atbalsta maksājumu kārtību pēc iespējas ātrāk, noteikt objektīvus atbalsta kritērijus, nodrošināt godīgu konkurenci visu Eiropas valstu lauksaimnieku starpā un piešķirt finansējumu valstīm atbilstoši to attīstības vajadzībām.

Šie priekšlikumi pēc daudzkārtējas apspriešanās ir iekļauti lēmuma kompromisa formulējumos, par kuriem vienojās komitejas deputātu vairākums.

Sandra Kalniete ir gandarīta, ka ziņojums prasa “KLP maksājumus sadalīt taisnīgi* *un uzstāj, ka tiem jābūt taisnīgiem gan jauno, gan veco dalībvalstu lauksaimniekiem.”

Ziņojums atzīmē, ka jaunās dalībvalstis, pievienojoties Eiropas Savienībai, pamatoti gaidīja, ka ar laiku KLP atbalsts tajās būs salīdzināms ar vecajām dalībvalstīm. Tas ir viens no argumentiem Eiropas lauksaimniecības budžeta saglabāšanai līdzšinējā līmenī.

Kalniete uzsver, ka Eiropas lauksaimniecības politika nedrīkst tikt “renacionalizēta” – tas ļautu bagātākajām valstīm atbalstīt savus zemniekus dāsnāk un turpināt kropļot vienoto tirgu.

Parlaments “uzstāj, ka KLP nav jānodod dalībvalstu pārziņā un uzskata, ka tiešais atbalsts* *joprojām pilnīgi jāfinansē no ES budžeta, ar šo noraidot jebkādu papildu līdzfinansēšanu, kas kaitētu taisnīgai konkurencei ES vienotajā tirgū.”

Par svarīgu sasniegumu Kalniete uzskata komitejas atbalstīto principu, ka nekāds pārejas periods tiešā atbalsta maksājumu sistēmā “nedrīkst traucēt mērķi bez kavēšanās sasniegt līdzsvarotu atbalsta sadalījumu starp dalībvalstīm”.

Sandra Kalniete turpinās darbu pie taisnīgākas Eiropas lauksaimniecības reformas. Pēc viņas ierosmes jūlija vidū Latvijā pirmo reizi ieradīsies parlamenta lauksaimniecības komitejas ietekmīgāko deputātu grupa, kurai būs iespēja personīgi pārliecināties par sasniegumiem un problēmām Latvijas laukos.

Sandra Kalniete: “Izpratne par taisnīgu un laikmetīgu Eiropas lauksaimniecības politiku ir jāveido soli pa solim. Latvija ir viena no tām Eiropas valstīm, kas ir par progresīvām pārmaiņām. Bet šo pārmaiņu īstenošanai ir nepieciešama vienotība un stabila valdība.”

Komitejas dokumenti ir atrodami Eiropas Parlamenta Lauksamniecības un lauku attīstības komitejas interneta vietnē http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/agri/agri_20100615_1900.htm

Dalies ar ziņu