Skip to main content

Kalniņa-Lukaševica aicina izmantot starpvalstu sadarbību reģiona drošības stiprināšanai

29. augustā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalījās 25. Baltijas jūras parlamentārajā konferencē (BJPK), kas norisinājās Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. Parlamentārā sekretāre sveica klātesošos BJPK pastāvēšanas 25. gadadienā, kas simboliski sakrīt ar konferences prezidējošās valsts Latvijas 25. gadadienu kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas.

“Tikai kopīgi mums ir pa spēkam padarīt mūsu reģionu politiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgu un drošu. Taču, lai to sekmīgi paveiktu, ir nepieciešams atvērts un savstarpēji uzticams dialogs, kas ir balstīts cieņā pret cilvēktiesībām, brīvību, demokrātiju un likuma varu,” uzsvēra parlamentārā sekretāre, uzrunājot konferences viesus sesijā, kas veltīta sadarbībai Baltijas jūras reģionā. Z. Kalniņa-Lukaševica aicināja izmantot unikālo reģionālās sadarbības potenciālu un uzkrāto līdzšinējo pieredzi.

Tāpat viņa atzīmēja, ka Latvijai šogad ir gods prezidēt arī Baltijas Asamblejā un Baltijas Ministru padomē, kā arī koordinēt Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbības formātu Nordic-Baltic Eight (NB8). “Ievērojot pašreizējos ģeopolitiskos izaicinājumus Eiropā un pasaulē, Latvija minētajos sadarbības ietvaros mērķtiecīgi strādā pie drošības stiprināšanas reģionā,” sacīja parlamentārā sekretāre.

Z. Kalniņa-Lukaševica raksturoja Baltijas jūras reģionu kā vienu no dinamiskākajiem Eiropā ar lielu sociālekonomisko potenciālu, kura pilnveidošanā savu artavu sniedz arī Latvija. Reģiona dinamismu labi raksturo intensīvie sadarbības formāti visdažādākajos līmeņos – starp valstu un valdību pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām, ekspertiem, studentiem, pētniekiem, cilvēku savstarpējiem kontaktiem. “Apbrīnojama ir šo dažādo sadarbības formātu spēja attīstīties, reaģējot uz globālajiem politiskās un ekonomiskās integrācijas procesiem, vienlaikus nepārtraukti ģenerējot jaunas idejas un iniciatīvas,” sacīja Z. Kalniņa-Lukaševica. Kā vienu no piemēriem parlamentārā sekretāre minēja Baltijas jūras valstu padomi (BJVP), kurā darbojas Baltijas jūras reģiona valstu valdību pārstāvji, radot visaptverošu politisko platformu reģionam nozīmīgu stratēģisko mērķu un projektu īstenošanai. BJVP Sekretariātu šobrīd vada Latvijas vēstniece Maira Mora.

Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre pieskārās arī daudzajiem izaicinājumiem, ar kuriem Baltijas jūras reģions mūsdienās saskaras: ekonomiskās svārstības, demogrāfiskā situācija, migrācijas radītie riski, vides drošības apdraudējums, ģeopolitiskās izmaiņas, terorisma draudi. Lai sekmīgāk stātos šiem izaicinājumiem pretī, Z. Kalniņa-Lukaševica aicināja izmantot unikālo reģionālās sadarbības potenciālu un uzkrāto līdzšinējo pieredzi. “Tikai kopīgi mums ir pa spēkam padarīt mūsu reģionu politiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgu un drošu,” uzsvēra parlamentārā sekretāre, “taču, lai to sekmīgi paveiktu, ir nepieciešams atvērts un savstarpēji uzticams dialogs, kas ir balstīts cieņā pret cilvēktiesībām, brīvību, demokrātiju un likuma varu.”

Uzrunas noslēgumā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre aicināja konferences dalībniekus izmantot šodienas viedokļu apmaiņu jaunu ideju radīšanai ar mērķi veicināt reģiona ilgtspējīgu un drošu attīstību, vienlaikus kopjot un sargājot kopīgos pamatprincipus un vērtības.

Baltijas jūras parlamentārā konference ir 1991. gadā dibināts Baltijas jūras reģiona valstu parlamentāriešu forums, kurā darbojas pārstāvji no Dānijas, Igaunijas, Islandes, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas. Saeimu forumā pārstāv Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija. BJPK notiek reizi gadā, un to rīko rotācijas kārtībā prezidējošā valsts – šogad tā ir Latvija.

Papildus informācija:
LR Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu