Skip to main content

Kalniņa-Lukaševica: pateicoties aktīvai pozīcijai, Latvija ir kļuvusi par līderi ES ārpolitikas veidošanā

"Eiropas Ārpolitikas padomes pētījums ir labs avots, lai spriestu par kopējo Eiropas Savienības ārpolitiku un pašreizējo starptautisko drošības situāciju. Pētījums arī skaidri norāda, cik svarīgi katrai valstij ir paust savu stingru nostāju ārpolitikas jautājumos. Pateicoties mūsu valsts aktīvai pozīcijai, Latvija ir nonākusi līdera pozīcijās kopējās ES pozīcijas veidošanā," jaunā pētījuma ,,Eiropas ārpolitikas rādītāji” par 2014. gadu prezentācijā 23. martā Rīgas Stradiņa universitātē norādīja Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalnina-Lukaševica.

Pētījumu "Eiropas ārpolitikas rādītāji" (The European Foreign Policy Scorecard) par ES ārpolitiku ir veikusi domnīca "Eiropas Ārpolitikas padome" (European Council on Foreign Relations). Tajā Latvija vairākas reizes minēta kā līdere ES ārpolitikas veidošanā 2014. gadā. Atzinīgi novērtēta tās stingrā nostāja attiecībā uz Krievijas īstenoto agresīvo politiku Ukrainā, Latvijas iesaiste, veicinot ES un ASV sadarbību. Latvija bijusi aktīva, sniedzot divpusējo palīdzību Austrumu partnerības valstīm. Nozīmīgs Latvijas ieguldījums bijis attīstības sadarbības un humānās palīdzības jomā.

Minētā pētījuma mērķis ir izvērtēt, cik veiksmīga konkrētā gada laikā ir bijusi Eiropas Savienība attiecībās ar citiem starptautiskajiem spēlētājiem – ASV, Krieviju, Ķīnu, kaimiņvalstīm, kā arī valstīm Tuvajos Austrumos un Āzijā. Tāpat tiek vērtētas ES aktivitātes starptautiskajās organizācijās. Šāds pētījums tiek veikts jau piekto gadu. Tas novērtē ES starptautisko lomu un salīdzina katras dalībvalsts aktivitāti ES kopējās ārpolitikas veidošanā.

Pētījuma prezentāciju organizēja Latvijas Ārpolitikas institūts. Diskusijā piedalījās profesore, pētījuma izstrādes vadības grupas līdzpriekšsēdētāja Dr. Vaira Vīķe-Freiberga, Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Dr. Andris Sprūds, institūta pētniece Diāna Potjomkina, pētījuma Latvijas izvērtējuma autore, kā arī Igaunijas un Lietuvas pētnieki.

Pasākumā Z. Kalniņa-Lukaševiča arī norādīja, cik svarīgi ir veicināt Eiropas Savienības vienotību. Viņa arī akcentēja prezidentūras svarīgākos uzdevumus – sekmēt sadarbību ar Austrumu partnerības valstīm un nodrošināt Rīgas samita veiksmīgu norisi, padziļināt attiecības ar Centrālāzijas valstīm, un panākt progresu Rietumbalkānu valstu ES integrācijā.

Z. Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka ir vajadzīga vienota, daudz aktīvāka un atbalstošāka ES politika Ukrainai, lai atbalstītu tās demokrātiskās reformas, kā arī sniegtu finansiālu ieguldījumu valsts atveseļošanā. Z. Kalniņa-Lukaševiča norādīja, ka jāturpina prasīt visām pusēm – pirmkārt, Krievijai, Minskas vienošanos pilnīgu īstenošanu.

Vairāk informācijas par Eiropas Ārpolitikas padomi un par pētījumu.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu