Skip to main content

Kampars atklās renovēto daudzdzīvokļu māju e-karti

2011. gadā ievērojami palielinājusies dzīvokļu īpašnieku interese par atbalsta saņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai. Kopš programmas uzsākšanas 2009. gada aprīlī īstenota virkne informatīvu pasākumu, kas veicinājis iedzīvotāju aktivitāti un pašlaik renovētas jau vairāk nekā 70 mājas.

Ekonomikas ministrija ir izveidojusi e-karti, kurā atzīmētas daudzdzīvokļu ēkas, kas renovētas, piesaistot finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF). Par katru e-kartē ievietoto ēku apkopota informācija gan par veiktajiem būvdarbiem, gan sasniegto (vai plānoto) siltumenerģijas ietaupījumu. Kartē atzīmētas arī tās mājas, par kuru renovāciju ir noslēgti līgumi ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA).

Nolūkā informēt par līdzšinējo ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ieviešanas gaitu, aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus uz preses konferenci šī gada 22. septembrī plkst. 11.00 Ekonomikas ministrijā (Brīvības iela 55, Rīga, 406. telpa). Renovēto daudzdzīvokļu māju e-kartes prezentācijā piedalīsies arī ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Turpinot ministrijas, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu līdzšinējo veiksmīgo sadarbību sabiedrības informēšanā, preses konferences ietvaros plānots parakstīt arī Sadarbības memoranda trešo papildinājumu ar piecām jaunām organizācijām – Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju, Kurzemes reģionālo enerģētikas un attīstības aģentūru, Nordea banku, Latvijas Energoauditru asociāciju un Austrumeiropas mājokļu iniciatīvu IWO (Vācija).

Atgādinām, ka 2010. gada 25. februārī Ekonomikas ministrija parakstīja sadarbības memorandu ar vairākām nevalstiskām organizācijām ar mērķi sekmēt efektīvas un atklātas sadarbības veidošanu un informācijas pieejamības nodrošināšanu par mājokļu renovācijas procesu.

Kā zināms, ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 47 759 948 lati.

Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193 ;
[email protected]; [email protected]

Dalies ar ziņu