Skip to main content

Kampars atzinīgi novērtē vairāku ministrijas un padotības iestāžu darbu

Par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai un novērtējot Ekonomikas ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieku ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu, ekonomikas ministrs Artis Kampars šodien, 11. maijā, pasniedza Ekonomikas ministrijas Atzinības rakstus četriem ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem.

Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstības veicināšanā tika pasniegts Konkurences padomes Administratīvo resursu vadības nodaļas vadītājai Irēnai Ivbulei.

I. Ivbulei ir ilggadēja darba pieredze vadošā amatā Konkurences padomē, vairāk kā 15 gadus piedalījusies konkurences tiesību normu ieviešanā, kā arī sniegusi būtiskus priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un Konkurences padomes darbības pilnveidošanai.

Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu sociālās statistikas metodoloģijas pilnveidošanas jomā tika pasniegts Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta direktora vietniekam Edmundam Vaskim. E.Vaskis Centrālajā statistikas pārvaldē kopš 1972. gada sniedzis būtisku ieguldījumu sociālās statistikas metodoloģijas pilnveidošanā, izstrādājis vairāku apsekojumu metodoloģijas un organizācijas principus, kas ļāvis CSP ievērojami samazināt datu sagatavošanas termiņus.

Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu tirgus uzraudzības sistēmas veidošanā un sakārtošanā tika pasniegts Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktores vietniecei Brigitai Liepiņai. B. Liepiņa darbu tirgus uzraudzības sistēmas veidošanā un patērētājiem pieejamo preču un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā uzsākusi 1993. gadā Tirdzniecības uzraudzības valsts komitejā, uz kuras pamata 1998. gadā izveidots Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Latvijā. Šajos gados nodrošināta pakāpeniska pāreja no administratīvās tirdzniecības kontroles uz projektiem balstītas tirgus uzraudzības sistēmas izveidi; tāpat B.Liepiņa izveidojusi administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas sistēmu PTAC.

Ekonomikas ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības politikas veidošanā tika pasniegts Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniekam Andrim Liepiņam. A. Liepiņš Latvijas tautsaimniecības politikas veidošanā aktīvi iesaistījies kopš 1991. gada. Laika posmā no 1991. – 2001. gadam A. Liepiņš, strādājot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, deva nozīmīgu ieguldījumu ārvalstu investīciju piesaistē un uzņēmējdarbības vides uzlabošanā. Kopš 2001. gada, uzsākot darbu EM valsts sekretāra vietnieka amatā, A. Liepiņš vada tautsaimniecības struktūrpolitikas plānošanu. Būtisku ieguldījumu pēdējo 10 gadu laikā A.Liepinš sniedzis Latvijas komersantu konkurētspējas celšanā, vadot ES fondu programmu plānošanu, izstrādi un īstenošanas uzraudzību, kā arī uzlabojot uzņēmējdarbības vidi.

Foto no pasākuma
 

Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67013193

 

Dalies ar ziņu