Skip to main content

Kampars: konsultanta uzdevums būs nodrošināt Lattelecom un LMT kapitāldaļu pārdošanu par iespējami augstāko cenu

Šodien, 31. maijā, ekonomikas ministra Arta Kampara vadībā uz kārtējo sēdi sanāca trīs ministru darba grupa, kuras uzdevums ir sagatavot valdībai priekšlikumus un rīcības plānu valsts kapitāldaļu pārdošanai uzņēmumos Lattelecom un Latvijas Mobilais telefons (LMT).

Darba grupa, kurā strādā ekonomikas, finanšu un satiksmes ministri, vienojās virzīt izskatīšanai valdībā lēmumprojektu par konsultanta piesaisti abu uzņēmumu kapitāldaļu pārdošanas procesā. Atbilstoši koncepcijai, ko izstrādājusi Privatizācijas aģentūra, konsultanta izvēles galvenie kritēriji būs pieredze un kompetence šādos darījumos, spēja analizēt telekomunikāciju tirgus specifiku. Konsultants tiks izvēlēts konkursā, piedaloties nozīmīgākajiem šīs jomas dalībniekiem Eiropas mērogā.

„Līdz šim manis vadītā darba grupa Lattelecom un LMT kapitāldaļu pārdošanas jautājumā ir strādājusi konstruktīvi un dinamiski, tādēļ uzskatu, ka valdībai vēlākais līdz jūnija vidum ir jāpieņem lēmums par konsultanta izvēles principiem. Šī brīža stadijā tas ir izšķirīgs jautājums, lai jau ar kompetenta partnera palīdzību, atklāti un pārskatāmi virzītos uz priekšu. Galvenais uzdevums ir nodrošināt, ka valstij piederošo Lattelecom un LMT kapitāldaļu pārdošana notiktu sabiedrības interesēs un valsts šajos darījumos iegūtu maksimāli iespējamo finansiālo atdevi,” norāda ekonomikas ministrs A. Kampars.

Plānots, ka valdības piesaistītais konsultants izvērtēs darba grupā jau apspriestos Lattelecom un LMT kapitāldaļu pārdošanas modeļus un, iespējams, piedāvās vēl citus risinājumus, veiks tirgus izpēti, analizēs riskus u.tml. Ja konsultanta atzinums par valsts ieguvumu kapitāldaļu pārdošanas procesā būs pozitīvs, tad izvēlētā kompānija piedalīsies arī sarunās ar potenciālajiem pircējiem.

Šodien – pēc kārtas ceturtajā – ministru darba grupas sēdē A.Kampars informēja kolēģus par tikšanos ar „Telia Sonera AB”, kas ir līdzīpašnieks uzņēmumos Lattelecom un LMT, tika uzklausīts abu uzņēmumu vadītāju viedoklis par valdības ieceri pārdot valstij piederošās kapitāldaļas, kā arī savu novērtējumu sniedza Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas asociācija.

Nozares profesionāļi darba grupas sēdē uzsvēra, ka Latvijā telekomunikāciju un ar to saistīto pakalpojumu jomā pašlaik ir nodrošināts līdzsvars starp konkurenci, kvalitāti un cenu līmeni – proti, sistēma darbojas patērētāju interesēs un, piemēram, mobilo sakaru jomā Latvijā ir zemākās cenas Eiropā. Eksperti norāda, ka valsts kapitāldaļu pārdošanas procesā ir būtiski nezaudēt šo līdzsvaru un saglabāt labvēlīgus apstākļus elektronisko sakaru nozares turpmākai attīstībai.

Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadītais Ministru kabinets darba grupu saistībā ar valstij tieši un netieši piederošajām kapitāla daļām SIA “Lattelecom” un SIA “Latvijas Mobilais Telefons” izveidoja 2010. gada 30. decembrī.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars kā darba grupas vadītājs norādījis, ka naudas apjoms, kas potenciāli tiks iegūts no valsts akciju pārdošanas, būtu jānovirza uzņēmējdarbības stimulēšanai, jo īpašai rūpniecības un ražošanas uzņēmumiem, un līdz ar to jaunu darba vietu radīšanai.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

 

Dalies ar ziņu