Skip to main content

Kampars tikās ar Azerbaidžānas ekonomiskās attīstības ministru un atklāja Latvijas – Azerbaidžānas biznesa forumu

Šodien, 17. janvārī, ekonomikas ministrs Artis Kampars tikās ar Azerbaidžānas Republikas ekonomiskās attīstības ministru Šahinu Mustafajevu (Shahin Mustafayev) un atklāja Latvijas – Azerbaidžānas biznesa forumu, kas norisinājās Azerbaidžānas prezidenta Ilhama Alijeva oficiālās valsts vizītes ietvaros Rīgā.

„Esam gandarīti, ka Latviju un Azerbaidžānu vieno teicamas divpusējās attiecības, ko papildina arvien intensīvāka ekonomiskā sadarbība un uzņēmēju aktivitātes,” tikšanās laikā ar Azerbaidžānas ekonomiskās attīstības ministru uzsvēra A. Kampars.

Ekonomikas ministrs sarunās ar Š. Mustafajevu atzina, ka, neskatoties uz pašreizējiem globālajiem ekonomikas izaicinājumiem, Latvijas un Azerbaidžānas divpusējās tirdzniecības dinamika pēdējo piecu gadu laikā ir uzrādījusi stabili pieaugošu tendenci. Vienlaikus Latvija saskata plašas iespējas divpusējās sadarbības paplašināšanai un esam atvērti visām iniciatīvām, kas veicinātu abu valstu ekonomisko sakaru padziļināšanu gan valsts institūciju, gan uzņēmēju līmenī.

„Turpmāko ekonomisko sadarbību lietderīgi būtu veicināt investīciju, transporta, tranzīta, loģistikas, kultūras, informācijas tehnoloģiju, izglītības, rūpniecības, tūrisma, enerģētikas, ārējās tirdzniecības (īpaši pārtikas produktu tirdzniecības) jomā un banku sektorā”, sarunās ar Azerbaidžānas ekonomiskās attīstības ministru pauda A. Kampars. Ministri atzina abu valstu ieinteresētību veicināt intensīvāku sadarbību augstākās izglītības, tostarp studentu apmaiņas un apmācības jomā.

Tāpat, A. Kampars uzsvēra, ka augstu vērtējams ir Latvijas un Azerbaidžānas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos (SVK) darbs, kas dod iespēju atrisināt aktuālos divpusējās sadarbības jautājumus. A. Kampars pauda cerību, ka šī gada pavasarī plānotā Latvijas – Azerbaidžānas 4. SVK sēde Rīgā noritēs veiksmīgi un tās laikā puses pieņems svarīgus lēmumus un rekomendācijas turpmākai savstarpējai sadarbības veicināšanai.

Šī bija jau trešā ekonomikas ministra A.Kampara tikšanās ar Azerbaidžānas ekonomiskās attīstības ministru Š. Mustafajevu.

Savukārt, pēcpusdienā, ekonomikas ministrs A.Kampars ar uzrunu atklāja Latvijas – Azerbaidžānas biznesa forumu.

„Latvijas un Azerbaidžānas biznesa forums, kas notiek Azerbaidžānas prezidenta kunga valsts vizītes ietvaros, ir patiesi svarīgs notikums mūsu divpusējo ekonomisko attiecību stiprināšanai. Par abpusējo interesi sadarboties liecina lielais uzņēmēju skaits, kas piedalās šajā biznesa forumā”, atklājot biznesa forumu uzsvēra A. Kampars.

No Azerbaidžānas uz forumu ieradās 56 uzņēmēji no tādām jomām kā medicīna, lauksaimniecība, rūpniecība, būvniecība, finanses un bankas, informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas un loģistika. Savukārt, no Latvijas puses forumā piedalījās vairāk kā 100 uzņēmēji, kas pārstāv pārtikas, ķīmijas, kosmētikas, enerģētikas, IT un telekomunikācijas nozares, medicīnu un farmāciju, tekstila rūpniecību, tūrisma nozari, izglītību. Tāpat plaši tika pārstāvēta finanšu sektors, loģistikas un celtniecības nozares.

Biznesa foruma laikā tika parakstīts arī sadarbības memorands starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un partnerorganizāciju Azerbaidžānā AZPROMO

Tāpat ekonomikas ministrs A.Kampars šodien piedalījās arī
 

Papildinformācija par sadarbību ar Azerbaidžānu:

2009. gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums ar Azerbaidžānu sasniedza 15,4 milj. EUR (samazinājies par 2,2%), kas ierindoja Azerbaidžānu 55. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. Kopējais eksporta apjoms uz Azerbaidžānu salīdzinot ar 2008. gadu pieauga par 4,9% un veidoja 13,3 milj. EUR, savukārt kopējais imports samazinājās par 32%, veidojot 2 milj. EUR, tādejādi Azerbaidžāna bija Latvijas 46. nozīmīgākais eksporta un 64. nozīmīgākais importa partneris.

2010. gada 9 mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības bilance ar Azerbaidžānu bija pozitīva: eksports veidoja 10,5 milj. EUR (+11,6%), savukārt imports 2,4 milj. EUR (+20,1%).

Nozīmīgākās preču grupas, kas tika eksportētas uz Azerbaidžānu 2010. gada 9 mēnešos bija dzīvnieki un lopkopības produkcija; metāli un to izstrādājumi; ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru produkcija; pārtikas rūpniecības produkti; plastmasas un izstrādājumi no tām, kaučuks un gumijas izstrādājumi. Savukārt nozīmīgākās importa preces no Azerbaidžānas šajā laikposmā bija minerālie produkti (kurināmais, nafta un tās produkti); pārtikas rūpniecības produkti; mašīnas, mehānismi, elektriskās iekārtas un augu valsts produkti.

Pēc investīcijām Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā Azerbaidžāna ierindojas 72. vietā, investīciju apjomam sasniedzot 174 tūkst. LVL.

Saskaņā ar „Lursoft” datiem Latvijā darbojas 32 uzņēmumi ar Azerbaidžānas kapitālu.

Informāciju sagatavoja:
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67013193

Dalies ar ziņu