Skip to main content

Kariņš atkārtoti ievēlēts par lielākās EP frakcijas enerģētikas politikas virzītāju

Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš atkārtoti ievēlēts par lielākās un ietekmīgākās EP politiskās frakcijas – ETP (Eiropas Tautas partijas) – koordinatoru nozīmīgajā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā. Latvijas pārstāvis amatā tika ievēlēts vienbalsīgi.

K. Kariņš norāda, ka šobrīd komiteja ir uzsākusi darbu pie pēdējo desmit gadu laikā nozīmīgākās enerģētikas likumdošanas pakotnes, kas saistīta ar virzību uz Eiropas enerģētikas savienību.


“Tā dēvētā "Ziemas pakotne" būs nākamo divu, trīs gadu lielākais, nozimīgākais un iespējams pats sarežģītākais dokumentu kopums, kurš tiks apspriests un virzīts Eiropas Parlamentā. Tas noteiks to, kāds būs Eiropas enerģētikas tirgus nākotnē, tostarp tik aktuālo jautājumu visā Eiropā – subsīdijas energoražošanā," uzsver K. Kariņš.


Eiropas Parlamenta reglaments paredz Parlamenta vadības un vadošo amatpersonu pārvēlēšanu pēc 2,5 gadiem, kas ir puse no kopējā sasaukuma termiņa. K.Kariņa paveiktais Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā ir atzinīgi novērtēts gan no kolēģu, gan nozares ekspertu puses. K. Kariņš šo amatu ieņem jau kopš šī sasaukuma sākuma, bet šajā komitejā strādā jau otro EP sasaukumu.

Koordinators vada frakcijas darbu attiecīgās komitejas darbības jomās, nosakot prioritātes, izstrādājot kopējo pozīciju, nozīmējot atbildīgos likumprojekta ziņotājus un pārstāvot frakcijas viedokli komitejas atbildības sfērās esošajos jautājumos.

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja ir atbildīga par ES rūpniecības politiku un jaunu tehnoloģiju ieviešanu, ieskaitot pasākumus saistībā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem. Komiteja atbild par ES pētniecības politiku un enerģētikas politiku, enerģijas piegādes drošību un energoresursu efektivitāti, tai skaitā Eiropas komunikāciju tīkla izveidi un attīstību enerģētikas infrastruktūras nozarē. Tāpat tās atbildībā ir informācijas sabiedrības izveide, kas ietver Eiropas komunikāciju tīklu attīstību telekomunikāciju infrastruktūras nozarē.

Papildu informācija:
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece
Tālr.: + 371 29484828
E-pasts: [email protected]
www.karins.lv

Dalies ar ziņu