Skip to main content

Kariņš: Vācija un Francija vēlas turpināt bezatbildīgo finanšu politiku

Eiropas Parlamenta (EP) sesijā Strasbūrā, debatējot par Eiropas ekonomikas pārvaldības ziņojumu, EP deputāts Krišjānis Kariņš (JL, ETP) uzsvēra nepieciešamību pēc stingras Eiropas Savienības (ES) finanšu uzraudzības, lai nākotnē ES iedzīvotājiem nebūtu jācieš no līdzīgas ekonomikas krīzes, kādu piedzīvojām pēdējos divus gadus.

Uzrunājot Eiropas Parlamentu, Kariņš pauda sašutumu par dažu lielo dalībvalstu vēlmi vājināt ES pārvaldību. „Vācija un Francija nevis vēlas nevis pastiprināt finanšu uzraudzību Eiropas Savienība, bet faktiski to pavājināt. Vai tas tad nozīmē, ka manas valsts iedzīvotāju līdzšinējais darbs būtu velti darīts?” jautāja Kariņš.

Krišjānis Kariņš norādīja, ka pēdējo divu gadu laikā ļoti daudz Eiropas un Latvijas iedzīvotāju ir cietuši krīzes dēļ. Latvijas iedzīvotāji ir pacietīgi pārcietuši vairāk kā 30% algas samazinājumu vienlaikus ar nodokļu pieaugumu, kā rezultātā ir iestājusies finanšu stabilitāte. Līdz ar to nav pieļaujams, ka dažas lielās dalībvalstis vēlas turpināt bezatbildīgi dzīvot. Kariņš aicināja Parlamentu pastiprināt ES finanšu uzraudzību.

Ziņojums par ES ekonomikas uzraudzību sagatavots, lai uzlabotu koordināciju ar un starp dalībvalstīm, jo īpaši euro zonas dalībvalstīm, tādējādi novēršot nesen piedzīvotās krīzes atkārtošanos. Tā galvenais mērķis ir ļaut iepazīties ar dažiem ierosinājumiem par strukturālām reformām un procedūru, kuru rezultātā uzlabotos ES ekonomikas sistēma un tiktu izveidoti skaidri un mērķtiecīgāki uzraudzības instrumenti.

Krišjānis Kariņš EP strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā, kā arī īpašajā Finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komitejā.

Dalies ar ziņu