Skip to main content

Kozlovskis: nedrīkst kavēties ar lēmumiem par vīzu režīma atcelšanu Gruzijai un Ukrainai

Piektdien, 20. maijā, Tieslietu un iekšlietu ministru Padomes sanāksmē Briselē, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis jautājumā par Eiropas Komisijas sagatavotajiem priekšlikumiem par bezvīzu režīma apturēšanas mehānisma pārskatīšanu un ieceļošanas vīzu režīma atcelšanu Gruzijas, Ukrainas, Turcijas un Kosovas pilsoņiem uzsvēra šī mehānisma nozīmīgumu un atbalstīja tā ātru apstiprināšanu.

Iekšlietu ministrs šajā kontekstā īpaši izcēla Gruziju un Ukrainu, kuras, kā to savos ziņojumos atzīst arī Eiropas Komisija, ir izpildījušas visus šos priekšnosacījumus.

„Mēs nedrīkstam kavēties ar priekšlikumiem par vīzu režīma atcelšanu konkrētām trešajām valstīm. Ir jābūt konsekventiem savā rīcībā un lēmumos, jo runājam par to kritēriju izpildi, ko paši esam izvirzījuši. Aicinu kolēģus virzīties uz priekšu un pildīt solīto, jo tas ir būtisks ES uzticamības aspekts. Ja mēs nespējam pildīt savus solījumus, tad mums ir grūti nākotnē uzstāt, lai mūsu partneri pildītu kopējās apņemšanās,” norādīja R.Kozlovskis.

Ministrs uzvēra, ka diskusija par bezvīzu režīma apturēšanas mehānismu nedrīkst kavēt vīzu atcelšanas procesu, kas balstīts uz noteiktu kritēriju izpildi un atbalstīts politiskās sadarbības ietvarā.

Attiecībā uz Gruziju un Ukrainu ministrs norādīja, ka „sagaida vispārējo vienošanos tuvāko nedēļu laikā, lai pēc tam varētu uzsākt trialogu ar Eiropas Parlamentu un panākt šo lēmumu spēkā stāšanos jau tuvākajā laikā”.

Ministrs arī aicināja nekavēties ar pārējiem priekšlikumiem par vīzu prasības atcelšanu individuālām valstīm, ja un kad tās ir izpildījušas definētos priekšnoteikumus.

Papildus informācija:
Daiga Holma
Iekšlietu ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr: 29723599
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu