Skip to main content

Kristovskis: esam gandarīti par sadarbību ar UNESCO

17. decembrī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis tikās ar UNESCO ģenerāldirektores vietnieku komunikāciju un informācijas jautājumos Jāni Kārkliņu un UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas (LNK) ģenerālsekretāri Dagniju Baltiņu.

Tikšanās laikā tika pārrunātas UNESCO prioritātes komunikāciju un informācijas jomā, kā arī Latvijas loma un iespējas UNESCO. Latvijas ārlietu ministrs Ģ.V.Kristovskis uzsvēra informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozīmi mūsdienu sabiedrībā. Tāpat ārlietu ministrs Ģ.V.Kristovskis ar atzinību novērtēja UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas gatavību iesaistīties Latvijas ES Prezidentūras sagatavošanā un norisē.

UNESCO ģenerāldirektores vietnieks komunikāciju un informācijas jautājumos J.Kārkliņš raksturoja Latvijas dalību organizācijas starpvaldību platformās, tai skaitā Izpildpadomē viceprezidenta amatā. J.Kārkliņš akcentēja, ka tas veicina valsts starptautisko atpazīstamību un dot iespējas aktīvi piedalīties globālo lēmumu pieņemšanas procesos.

Saskaņā ar UNESCO LNK likumu, ārlietu ministrs ir viens no LNK viceprezidentiem. LNK prezidents ir kultūras ministrs.
Jānis Kārkliņš ir bijušais Latvijas vēstnieks Francijā un Latvijas pastāvīgais pārstāvis UNESCO. Kopš 1.jūlija Jānis Kārkliņš ir UNESCO ģenerāldirektores vietnieks komunikāciju un informācijas jautājumos, un ir pirmais Latvijas pārstāvis, kurš ieņem tik augstu amatu ANO specializētajā aģentūrā.

UNESCO Komunikāciju un informācijas sektora galvenie atbildības jautājumi ir informācijas pieejamības veicināšana, pārdomātas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas sekmēšana, vārda, preses brīvības un brīvas ideju plūsmas veicināšana, informācijas un kultūras daudzveidības izpausmju saglabāšana un nodrošināšana pasaules informācijas tīklos, informācijas un mediju ētikas jautājumu sekmēšana.
 

Dalies ar ziņu