Skip to main content

Kristovskis gandarīts, ka papildināts apbalvojumu saraksts karavīriem

Partijas Pilsoniskā savienība (PS) valdes priekšsēdētājs Ģ. V. Kristovskis ir gandarīts, ka pēc aizsardzības ministra I. Lieģa priekšlikuma Ordeņu Kapituls ir atbalstījis un Saeima nesen atbalstījusi grozījumus Valsts apbalvojumu likumā, kas paredz kaujas uzdevumā bojāgājušajiem karavīriem, policistiem, ugunsdzēsējiem un robežsargiem piešķirt Viestura ordeņa augstāko šķiru pēc nāves. Tas palīdzēs pienācīgi godināt mūsu pašaizliedzīgos ļaudis par izrādīto drosmi un varonību, pildot pienākumus valsts dienestā.

„„Pilsoniskā savienība” vienmēr ar patiesi dziļu cieņu attiekusies pret karavīriem un citu drošības dienestu pārstāvjiem, kas ikdienā rūpējas par mūsu drošību un sniedz palīdzību sabiedrībai. Esmu pārliecināts, ka karavīru, policistu, ugunsdzēsēju un robežsargu paveiktais Latvijas valstij ir atbilstoši un godam jānovērtē, jo viņi pašaizliedzīgi pilda savu pienākumu gan šeit, mājās, Latvijā, gan starptautiskajās operācijas ārpus valsts robežām. Īpaši svarīgi ir atdot pienācīgo godu tad, ja šis karavīrs ir nolicis savu galvu, cīņā par Latvijas brīvību un drošību mūsdienu pasaulē” uzsver Ģ. V. Kristovskis.

Pārstāvot „Pilsoniskās savienības” nostāju aizsardzības ministrs I. Lieģis personīgi ir rosinājis un Valsts prezidents ir atbalstījis ārpuskārtas pakāpju piešķiršanu vairākiem Latvijas virsniekiem, kas izcēlušies ar īpašu profesionalitāti un varonību kaujās ar talibiem. Vairāki karavīri kā apbalvojumu saņēmuši pasniegta ārpuskārtas dienesta pakāpi, kas vērtējama kā ļoti augsta atzinība un ir pielīdzināma ordenim. (Tā kā atsevišķi no šiem karavīriem ir piedalījušies īpašas nozīmes operācijās, tad viņu vārdi un paveiktais netiek un netiks publiskoti.)

Apbalvošanai tiek un tiks izvirzīti arī ievainotie karavīri. Tā, pērnā gada 1. maijā kaujas postenī Bari Alai Afganistānā ievainotie saņēma Viestura ordeņus pagājušā gada rudenī. Aizsardzības ministrija neatstāj bez ievērības arī citu ievainoto karavīru veikumu.

Viestura ordenis jau piešķirts, piemēram, Jānim Laķim, kurš augsto apbalvojumu saņēma dažas nedēļas pēc 13 stundu kaujas. Daudzi vēl atceras gan ASV, gan Latvijas presē plaši atspoguļoto notikumu, kad pagājušā rudenī divi latviešu karavīri Jānis Laķis un Mārtiņš Dāboliņš netālu no Pakistānas robežas apmācīja Afganistānas armijas karavīrus, un pēkšņi sekoja nemiernieku uzbrukums un sīva kauja. Abi karavīri palīdzēja izglābt ASV seržantu Eriku Dž. Harderu, par ko ļoti pateicīgs bija ne vien sabiedroto karavīrs, bet arī viņa māte un ASV sabiedrība, kas ielūdz abus latviešus ciemos uz ASV. Arī par M. Dāboliņu, kurš piedalījās kaujā, I. Lieģis iesniegs Ordeņu kapitulam aicinājumu apbalvot viņu par drosmi un varonību kaujā.

Aizsardzības ministrijā un Nacionālajos bruņotajos spēkos izstrādes nobeiguma stadijā ir Ievainojuma zīmes nodibināšanas process, kas ļaus īpaši izcelt tos, karavīrus un zemessargus, kuri būs guvuši ievainojumus, pildot militāru kauju uzdevumus, kā arī piedaloties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un palīdzības operācijās.

Dalies ar ziņu