Skip to main content

S. Kalniete gandarīta par PSRS totalitārisma nosodījumu

Krievijas prezidents Medvedevs nacisma sagrāves gadadienas priekšvakarā ir nosodījis arī otru lielāko 20. gadsimta noziedzīgo režīmu – totalitāro komunismu. Sandra Kalniete uzskata, ka Krievijas prezidenta izteiktais vērtējums ir solis pretī Eiropas vēstures traģisko patiesību atzīšanai un novērtēšanai.

“Es īpaši apsveicu Prezidenta nodomu padarīt arhīvus pieejamus visu valstu pētniekiem un privātpersonām. Arhīvu atvēršanu gaida visa pasaule, jo tas pavērs iespēju uzrakstīt patiesu un pilnīgu Dzelzs priekškara vēsturi”, teica Kalniete.

Bez nacisma un totalitārā komunisma skaidra morāla, politiska un tiesiska nosodījuma, vēstures faktu apzināšanas un upuru atceres nav iespējama vienota Eiropa. Bez pagātnes mantojuma pārvarēšanas nav iespējama arī Krievijas kā demokrātiskas un tiesiskas valsts attīstība.

Medvedeva nosodījums staļinisma noziegumiem pret savu tautu un Eiropas tautām paver iespēju tālākām pozitīvām pārmaiņām Krievijas attiecībās ar Austrumeiropas valstīm un, cerams, veicinās pagātnes godīgu pārvērtēšanu pašā Krievijā.

Sandra Kalniete vada Eiropas Parlamentā izveidoto Eiropas vēstures izlīguma grupu. Tās mērķis ir Eiropas dažādo vēstures izpratņu saliedēšana, tai skaitā kopīgas izpratnes veidošana par abiem XX gadsimta Eiropas totalitārajiem režīmiem.

Dalies ar ziņu