Skip to main content

Kristovskis tiekas ar ASV ebreju organizāciju pārstāvjiem

23. septembrī Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis, Valsts prezidenta delegācijas sastāvā, tikās ar ASV ebreju organizāciju pārstāvjiem.

Tikšanās dalībnieki pārrunāja svarīgākos ANO Ģenerālās asamblejas dienas kārtības jautājumus. Īpaša uzmanība tika veltīta Izraēlas un Palestīnas centieniem rast ilgtermiņa mieru un stabilitāti reģionā. Sarunās tika diskutēts arī par ASV-Latvijas attiecībām, tai skaitā par Latvijas un ASV ebreju organizāciju sadarbības jautājumiem. ASV ebreju kopienas pārstāvji pauda atbalstu Latvijas valdības īstenotajām reformām un atzinību par Latvijas uzticību Eiropas un transatlantiskās sadarbības kursam.

Tuvo Austrumu miera procesa kontekstā, Ģirts Valdis Kristovskis uzsvēra nepieciešamību meklēt konflikta risinājumu sarunu ceļā, balstoties uz divu valstu līdzāspastāvēšanas modeļa. „Vienpusēji soļi nenovedīs pie miera starp Izraēlas Valsti un palestīniešiem,” akcentēja Kristovskis. „Miers nevar tikt sasniegts ar ANO deklarāciju un rezolūciju palīdzību, bet gan abām pusēm vienojoties par savstarpēji pieņemamu kompromisu,” uzsvēra ministrs. Latvijas ārlietu ministrs pauda atbalstu ES centieniem Ketrīnas Eštones vadībā panākt vienotu Eiropas Savienības pozīciju, kā arī augstu novērtēja ASV un pārējo Tuvo Austrumu miera sarunu Kvarteta locekļu (ANO, ES, ASV un Krievija) ieguldījumu. „Ceļš uz miera sarunu atsākšanu iet caur Kvarteta paziņojumu, caur aktīvu Eiropas Savienības un ASV sadarbību gan savstarpēji, gan ar Izraēlas valdību un Palestīnas pašpārvaldi,” atzīmēja Kristovskis. Ministrs pauda viedokli, ka risinājuma atrašanai abām pusēm ir svarīgi izvairīties no soļiem, kuri neveicina uzticības pieaugumu un attālina miera sarunu uzsākšanu. Šajā kontekstā ministrs informēja sarunas partnerus, ka Latvija, protestējot pret sagaidāmo Izraēlai izteikti nedraudzīgo retoriku, līdzīgi kā to izdarīja Vācija, Francija, ASV, Lielbritānija un citas Latvijas partnervalstis, atteicās no piedalīšanās ANO konferencē pret rasismu un ksenofobiju jeb tā sauktajā Durbanas konferencē.

Runājot par Latvijas ārpolitikas pamatvirzieniem, Kristovskis pateicās par ASV ebreju organizāciju sniegto atbalstu ceļā uz Latvijas neatkarību, iestājoties ES un NATO, kā arī īstenojot valsts pārvaldes un tautsaimniecības reformas. „Esam dziļi pateicīgi par šo atbalstu. ASV ir un paliks mūsu stratēģiskais partneris,” uzsvēra Latvijas ārlietu ministrs.

ASV ebreju kopienu sarunā pārstāvēja Amerikas Ebreju komitejas, Anti–Defamation League un B nai B rith International un citu organizāciju pārstāvji.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272 
[email protected]

Dalies ar ziņu