Skip to main content

Kristovsks piedalīsies Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes sanāksmēs

12. aprīlī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalīsies Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmē, bet 13. aprīlī – Vispārējo lietu padomes sanāksmē Luksemburgā.

Vispārējo lietu padomē ministri izvērtēs progresu attiecībā uz 24. – 25. marta Eiropadomes lēmumu īstenošanu. Ekonomikas politikas jomā Latvija un citas ne eiro zonas dalībvalstis pievienojās „Eiro plus” paktam. Pēc iespējas drīz dalībvalstīm ir jāiesniedz Eiropadomes prezidentam rakstiskas saistības pakta mērķu sasniegšanai. Ņemot vērā situāciju Dienvidu kaimiņu reģionā un Lībijā, Eiropas Komisijai līdz nākamajai Eiropadomei ir jāiesniedz priekšlikumi vispārējai pieejai migrācijai un mobilitātes partnerībai, kā arī plāns imigrantu un bēgļu plūsmu pārvaldībai. Ņemot vērā notikumus Japānā, Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupa un Eiropas Komisija tuvākajā laikā izstrādās kodoldrošības stresa testu kārtību.

Vispārējo lietu padomes sanāksmē paredzēts arī apstiprināt Padomes secinājumus par ES stratēģiju Donavas reģionam. Stratēģijas apstiprināšana plānota 24. jūnija Eiropadomē.

Ārlietu padomes laikā ministri apspriedīs aktuālo situāciju Dienvidkaukāzā un ES politikas instrumentu efektivitāti Dienvidkaukāza valstīs. Diskusiju pamatā būs stabilitāte reģionā un notikumu attīstība Kalnu Karabahā.

Tiks turpināta diskusija par politisko situāciju un papildus ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju.

Ārlietu ministru pusdienās notiks diskusija par notikumu attīstību Lībijā un reģionā, kā arī demokrātijas procesiem Ēģiptē un Tunisijā. Tāpat ministri apspriedīs aktuālo situāciju Sīrijā, Jemenā un Bahreinā saistībā ar vairāku nedēļu garumā notiekošajām protesta demonstrācijām.

Ņemot vērā bruņotās sadursmes un nemierus Kotdivuārā, ārlietu ministri apspriedīs aktuālo situāciju valstī. Bruņoto sadursmju rezultātā starp abu prezidentu atbalstītājiem uz kaimiņu valstīm ir devušies aptuveni miljons bēgļu, tādēļ situācija rada bažas par konflikta ietekmi uz humanitāro situāciju un stabilitāti reģionā.

Ārlietu padomes laikā Savienības augstā pārstāve Ketrīna Eštone plāno iepazīstināt ES dalībvalstu ārlietu ministrus ar savu redzējumu par ES cilvēktiesību politikas stratēģisku pārskatu, ar mērķi pieņemt lēmumu par to Ārlietu padomes jūnija sanāksmē. Tāpat arī plānota viedokļu apmaiņa par Eiropas Ārējās darbības dienesta pašreizējo attīstību un sadarbības norisi.

Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī. Lisabonas līgums nosaka, ka Vispārējo lietu padomi vada prezidentūras atbilstošais ministrs, bet Ārlietu padomi vada augstā pārstāve K. Eštone.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]


 

 

Dalies ar ziņu