Skip to main content

Kultūras ministre apmeklēs Gulbeni

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte piektdien dosies reģionālajā vizītē uz Gulbeni, lai apmeklētu starpnovadu konferenci „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”, kā arī tiktos ar pašvaldības un kultūrizglītības iestāžu darbiniekiem.

Rīta pusē ar uzrunu kultūras ministre uzstāsies Gulbenes kultūras centrā notiekošajā konferencē, pēc tam paredzēta tikšanās ar Gulbenes novada kultūras darbiniekiem, kā arī politiski represētajiem un pašvaldības pārstāvjiem. Pēcpusdienā ministre apmeklēs Gulbenes mūzikas skolu, kā arī novada mākslas skolu.

Starpnovadu konference „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” notiek jau trešo gadu. 2009.gadā tā norisinājās Balvos, bet pērn Cesvainē. Konferencē auditorija tiek iepazīstināta ar labākajiem skolēnu izstrādātajiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem par savu pagastu un pilsētu iedzīvotāju deportācijām un likteņgaitām Sibīrijā un Tālajos Austrumos. Konferences darbā līdzās skolēniem un represētajiem iesaistās arī zinātnieki. Šogad īpaša vieta konferencē veltīta arī Litenes notikumu sešdesmitajai gadskārtai. Konferencē iesaistīti skolēni no Alūksnes, Apes, Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas, Madonas, Gulbenes, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadiem.

 

Dalies ar ziņu