Skip to main content

Kultūras ministre Rēzeknē uzsver nepieciešamību stiprināt reģionu kultūrtelpu

Ceturtdien, 12. maijā svinīgā ceremonijā Rēzeknē Austrumlatvijas daudzfunkcionālā centra pamatakmenī iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte uzsvēra, ka akustiskās koncertzāles reģionos ir ievērojams solis Rēzeknes un visas Latgales kutūrtelpas bagātināšanā jaunā, nozīmīgā kvalitātē. Tas stiprinās kultūrdzīvi un piedāvās plašākas iespējas gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem. Daudzfunkcionālā centra pamatos iemūrētajā kapsulā ievietoti kultūras ministres un Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vēstījumi, šīs nedēļas vietējie laikraksti, kā arī monētas.

Vēstījumā nākamajām paaudzēm kultūras ministre raksta: „Šis vēstījums ir apliecinājums mūsu rūpēm un atbildībai par nākotni, par nākamajām paaudzēm, kuras dzīvos Rēzeknē, Latgalē. Mēs gribam pateikties paaudzēm, kuras saglabāja un attīstīja Latgales kultūrvēsturisko mantojumu un neatkārtojamo kultūrtelpu. Mūsu atbildība ir neapstāties pie sasniegtā un dot savu ieguldījumu.

Rēzekne ir pilsēta, kur Latvijas tauta – latvieši un mazākumtautības –dzīvo labā saskaņā. Kultūras dzīve vienmēr ir bijusi bagāta un iedvesmojoša. Tomēr Austrumlatvijas daudzfunkcionālais centrs ir ievērojams solis Rēzeknes un visas Latgales kultūrtelpas bagātināšanā jaunā, nozīmīgā kvalitātē. Kultūrai ir nepieciešama telpa, kurā nemitīgi sevi pilnveidot un jaunatklāt. Tāpēc akustiskā koncertzāle nav vien vairākstāvu būve, tā ir vieta, kur no jauna lasīt mūsu kultūrvēsturi un nākotni, izzināt savu identitāti.

Šī būve ir apliecinājums mūsu gribai dzīvot vidē, kuras kvalitāti veido kultūra. Esmu pārliecināta, ka tieši tādu – izglītotu, bagātas kultūras zemi Latgali – vēlējās redzēt Latgales kongresa delegāti 1917. gadā, nobalsojot par atdalīšanos no Vitebskas guberņas un lemjot, ka Latgales nākotnes ceļš ejams kopā ar Kurzemi un Vidzemi. Kopā visai latviešu tautai. Toreiz Rēzekne bija ļaužu pilna, tā veidojās un tapa nacionālā valsts. Mūsu brīvā un neatkarīgā Latvija.

Akustiskā koncertzāle ir nevis atļaušanās, bet nepieciešamība, lai neapstātos pie sasniegtā. Lai nodrošinātu stabilu, pārdomātu un ilgtspējīgu attīstību. Lai ļaudis pulcētos Rēzeknē, netālu no Latgales Māras, kur šodien pamatakmeni liekam modernai XXI gadsimta koncertzālei.”

Arī Rēzeknes pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs atzina, ka šis ir viens no svarīgākajiem notikumiem pilsētas un reģiona dzīvē, paužot cerību, ka daudzfunkcionālā koncertzāle ļaus ne tikai būtiski uzlabot kultūras dzīvi novadā, bet arī sekmēs kultūrtūrisma attīstību, kas savukārt pozitīvi ietekmēs tirdzniecības un pakalpojumu sfēru.

„Šis vēstījums Jums rakstīts 2011. gada 12. maijā un ir kā apliecinājums Rēzeknei, Latgalei un Latvijai nozīmīga notikuma – daudzfunkcionālās koncertzāles būvniecībai. Kopā ar šo vēstījumu koncertzāles pamatos liekam arī cerības, ka tā ļaus Rēzeknes vārdam skanēt košāk, gūstot atbalsi tuvu un tālu. Rēzekne ir Latgales sirds, un mēs ļoti vēlamies, lai tās sirdspukstos dzirdam pilsētas, reģiona un valsts bagātību – cilvēkus, tradīcijas, ticību, kultūru, mākslu. Lai Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs kļūst par kultūras cepli Latgalē! Lai šī vieta kļūst par mājvietu mūzikai, dejai, teātrim, izrādēm, kino, izstādēm, semināriem, konferencēm un citiem skaistiem pasākumiem. Lai šeit dzimst jaunas ģimenes un laimīga rēzekniešu paaudze!”, teikts Rēzeknes pilsētas mēra parakstītajā vēstījumā nākošajām rēzekniešu paaudzēm.

Austrumlatvijas daudzfunkcionālā centra būvniecība Rēzeknē uzsākta, piesaistot ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Būvniecības darbus par 10,5 miljoniem latu veic konkursa kārtībā izraudzītais uzņēmums „ARČERS”, tā pamatā ir SIA „Vizuālās modelēšanas studijas” izstrādātais projekts ar devīzi „Zīdaste”.

Iecerētā būve ietver kultūras, sabiedrisko iniciatīvu un mūžizglītības pasākumu, kino demonstrēšanas funkcijas. Šajā objektā ne tikai rēzekniešiem, bet arī pilsētas viesiem būs pieejami muzikāli dramaturģiski uzvedumi, simfoniskās mūzikas koncerti, kora mūzikas un kamermūzikas koncerti, estrādes mākslinieku uzstāšanās. Te paredzētas telpas starptautisku un reģionālu konferenču un pasākumu rīkošanai, izstāžu rīkošanai, Dzimtsarakstu nodaļas darbam. Tādējādi jaunā būve nav uzskatāma par vietu tikai un vienīgi koncertdarbības organizēšanai, lai gan tās viena no lielākajām vērtībām būs akustiskās zāles. Koncertzāle kļūs par mājvietu pūšamo instrumentu orķestrim "Rēzekne".

Informāciju sagatavoja:
Diāna Zirniņa
SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”
Valdes locekle
Tālr.: 28603736

 

Dalies ar ziņu