Skip to main content

Laidzes pagasts

PP VIENOTĪBA Talsu novada nodaļas deputātu kandidāti pateicas Jums par izrādīto iniciatīvu un izteiktajiem priekšlikumiem pašvaldības darba uzlabošanai.

Tikšanās laikā Laidzē izteiktie priekšlikumi:

1. Izveidot pagasta valdi, funkcijas un kompetenci noteikt pašvaldības nolikumā, tādejādi palielinot iedzīvotāju iesaisti pagastam nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.
2. Pastiprināt kontroli pašvaldības sociālajos dzīvokļos un mājās, par kurām ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības; savlaicīgi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt attiecīgus mērus pret sabiedriskās kārtības traucētājiem u.tml. antisociālām personām.
3. Atdalīt sporta būvju apsaimniekošanas funkciju no sporta nozares pārvaldības funkcijas.
4. Plānveidīgi uzstādīt novērošanas kameras pagasta publiskajā ārtelpā, aktivizēt pašvaldības policijas preventīvo darbu un izveidot pašvaldības policijas informatīvo ziņojumu sadaļu www.talsi.lv.
5. Izveidot budžeta programmas: kultūras un sporta pasākumu, citu aktivitāšu un projektu finansēšanai.
6. Pilnveidot kultūras, sporta un tūrisma nozaru pārvaldību pašvaldībā, lai veicinātu šo nozaru sadarbību, darbības pēctecību un ilgtspēju.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Laidzē
Foto no pasākuma

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Talsu nodaļa
Tālr.: 29161081
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu