Skip to main content

LDDK, LBAS, LPS un LTRK: Ekonomiskā situācija valstī pieprasa valdības stabilitāti

Šodien, 9.jūnijā Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir nosūtījuši aicinājumu Saeimai nodrošināt atbildīgu lēmumu pieņemšanu ekonomisko procesu pārvaldībā un tautsaimniecības nozaru atveseļošanai priekšvēlēšanu periodā.

LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle: “Patreizējā situācijā ir vitāli nepieciešama valdības stabilitāte, jo no kvalitatīvas šo uzdevumu realizācijas būs atkarīga ne tikai ekonomikas stabilizācija un izaugsmes perspektīva nākotnē, bet arī Latvijas reputācija starptautiskās sabiedrībā un finanšu institūcijās.”

Tomēr politisko partiju rīcība nerada pārliecību par to, ka līdz 10.Saeimas vēlēšanām valstī tiks nodrošināta politiskā un ekonomiskā stabilitāte. Nav pārliecības, ka visi spēki tiks veltīti tautsaimniecības atveseļošanai un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai. “Nepārtrauktā valdības stabilitātes apdraudēšana, atsevišķu ministru “krēslu šūpošana” diemžēl neļauj mums ticēt tam, ka tuvākajos gados varam sagaidīt krīzes pārvarēšanu,” norāda LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.

LDDK, LBAS, LPS, LTRK, Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) 2010.gada 22.aprīlī parakstīja “Latvijas organizētās pilsoniskās sabiedrības attīstības un krīzes pārvarēšanas redzējumu Latvijas atjaunotnes divdesmitgadē. Mērķtiecīgi investēt un mainīt ekonomikas vidi, nodrošinot darba vietas, privātā kapitāla piesaisti un IKP pieaugumu!” un aicināja politiskās partijas, nevalstiskās organizācijas un Latvijas iedzīvotājus pievienoties šim redzējumam.

Redzējumā organizācijas pauda viedokli par nepieciešamību turpināt strukturālās reformas valsts pārvaldē un tautsaimniecībā Latvijas konkurētspējas atjaunošanai, nodrošināt prognozējamu nodokļu politiku un uzņēmējdarbības vidi, kā arī paātrinātu ES Struktūrfondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finanšu resursu apguvi izaugsmes un nodarbinātības rādītāju uzlabošanai.

Atklātā vēstule ar aicinājumu nodrošināt atbildīgu lēmumu pieņemšanu ekonomisko procesu pārvaldībā un tautsaimniecības nozaru atveseļošanai priekšvēlēšanu periodā tika nosūtīta Valsts prezidentam Valdim Zatleram, Saeimas priekšsēdētājam Gundaram Daudzem, LR Ministru prezidentam Valdim Dombrovski, un LR Saeimas deputātiem.

Informāciju sagatavoja Agnese Alksne, Latvijas Darba devēju konfederācijas korporatīvās sociālās atbildības un komunikāciju eksperte

Dalies ar ziņu