Skip to main content

Likvidē 360 dažādas ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidotas darba grupas

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis ir parakstījis rīkojumu, ar kuru par spēku zaudējušiem atzīti 360 rīkojumi par dažādu darba grupu izveidi.

Starp likvidētajām darba grupām ir tādas, kuru darba uzdevumi ir līdzīgi vai, kuru darba uzdevums ir zaudējis aktualitāti, piemēram, darba grupa ir izveidota vairāk nekā pirms 10 gadiem vai tai uzdotais darba uzdevums izpildīts. Tas ir darīts ar mērķi mazināt administratīvo slogu valsts pārvaldes ietvaros.

Valsts kancelejas direktore E. Dreimane uzsver: „Ministru prezidenta apstiprināto darba grupu pārskatīšana un inventarizācija ir turpinājums jau iepriekš uzsāktajam Ministru kabineta izveidoto darba grupu izvērtējumam. Viens no priekšnosacījumiem efektīvam valsts pārvaldes darbam ir mazināt administratīvo slogu arī valsts pārvaldes ietvaros, efektīvi koordinējot aktuālo darba grupu uzdevumu izpildi.”

Jau iepriekš ziņojām, ka, lai arī atsevišķas darba grupas savu uzdevumu jau paveikušas, vai arī tām dotie uzdevumi laika gaitā ir zaudējuši aktualitāti, praksē šīs darba grupas joprojām pastāv. Lai risinātu šo situāciju, Valsts kanceleja veica analīzi par valdības izdotajiem rīkojumiem par dažādu darba grupu izveidi.
 

Informāciju sagatavoja:
Gatis Tauriņš
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultants
Tālr.: 67082828
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu