Skip to main content

LM aicina novērtēt ES fondu finansētajos projektos paveikto

Labklājības ministrija (LM) laikā no 8. līdz 9. septembrim aicina ikvienu interesentu atnākt, novērtēt un uzzināt, kādus projektus novados īsteno ar Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas finansējuma palīdzību.

8. un 9. septembrī visā Latvijā norisināsies ES fondu projektu atvērtās dienas, kurās varēs iepazīties ar vairāk nekā 150 Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansētiem projektiem visos Latvijas reģionos. Kopumā Latvijā tiek īstenoti vairāk nekā 5000 projektu. Informācija par apskatāmajiem objektiem atrodama interaktīvajā kartē.

Lielākā daļa ir pašvaldībās īstenoti sabiedriski nozīmīgi ES fondu projekti: gan atjaunotas skolas, bērnudārzi, bērnu un jauniešu centri, gan kultūrvēstures un tūrisma objekti, jaunās koncertzāles Vidzemē un Latgalē, gan siltinātas ēkas, gājēju un veloceliņi, uzlabotas ielas.

Projektu dienās piedalīsies arī atsevišķi uzņēmumi, kas parādīs ar ES fondu finansiālu atbalstu ieviestos jauninājumus ražotnēs. Arī vairākas augstskolas un citi projektu īstenotāji iepazīstinās ar realizētajiem projektiem. Plašāku informāciju par labklājības nozarē īstenotajiem projektiem var iegūt šeit.

ES fondu projektu atvērto dienu projekti atspoguļo kohēzijas politikas jeb ES fondu finansējumu izaugsmei 2007. – 2013. gadā 3.2 miljardu latu apmērā. Tās ir visnozīmīgākās investīcijas Latvijā un veido 70% no kopējā publiskā finansējuma. Lielā mērā, pateicoties kohēzijas politikas investīcijām, Latvijas dzīves līmenis ir būtiski tuvinājies ES vidējam līmenim, neskatoties uz piedzīvoto krīzi.

Kohēzijas politikas līdzekļi ir ieguldījums ikviena iedzīvotāja dzīves kvalitātes uzlabošanā, finansējumu investējot publiskā sektora izaugsmē un attīstībā, tai skaitā izglītības, veselības, sociālās aprūpes iestādēs, autoceļos, ostās, ūdens apgādes un atkritumu apsaimniekošanā, tūrisma un kultūrvēsturiskajos objektos. Tāpat līdzekļi ieguldīti uzņēmējdarbībā visās tautsaimniecības nozarēs, izglītībā un zinātnē, nodarbinātības veicināšanā, NVO stiprināšanā u.c. Kohēzijas politikas investīcijas rada augsni tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai.

ES fondu projektu atvērtās dienas Latvijā organizē Finanšu ministrija sadarbībā ar plānošanas reģioniem, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu