Skip to main content

LM ar Latvijas Pašvaldību savienību diskutē par aktuālo sociālajā jomā

Labklājības ministrijā (LM) notikušajās ikgadējās sarunās ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvjiem diskutēja par aktuālo sociālajā jomā.

„No pašvaldībām saņemtā informācija liecina, ka pašreizējā sociālās palīdzības sistēma neļauj pietiekami ātri reaģēt uz klienta situācijas izmaiņām, neveido motivāciju uzlabot savu dzīves situāciju,” norāda LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktora vietnieks Aldis Dūdiņš, raksturojot pašreizējo situāciju sociālās palīdzības jomā.

Lai šo situāciju risinātu, plānots pāriet no pasīvās pabalstu sociālās palīdzības sistēmas uz aktīvo jeb klientu motivējošo sistēmu. Viena no iespējamām izmaiņām sociālās palīdzības pabalstu sistēmā paredz, ka turpmāk līdzšinējo garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalstu varētu aizstāt iztikas pabalsts 35 latu apmērā.

Vienlaikus LM rosina ieviest papildus valsts līdzfinansētu īslaicīgu integrācijas pabalstu, tādējādi pasargājot cilvēku no nokļūšanas nabadzībā un dodot viņam iespēju atrisināt savas problēmas. Šī pabalsta apmērs varētu būt 70 lati un to varētu izmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, no kuriem valsts līdzfinansētu 50%.

Klātesošie vienojās, ka LM divu nedēļu laikā nosūtīs pašvaldībām priekšlikumus sociālās palīdzības pabalstu reformai, t.sk. finansiālos aprēķinus. Savukārt LPS organizēs vienota viedokļa izstrādāšanu par piedāvātajiem reformu variantiem.

Pārrunājot pašvaldību lomu, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā, sanāksmē vienojās, ka LPS sniegs viedokli LM par iespējām nodrošināt bērnu līdz 3 gadu vecumam ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē.

Sanāksmē pārrunāja arī aktuālos nodarbinātības jautājumus, t.sk., sadarbības iespējas nedeklarētās nodarbinātības mazināšanai un nodarbinātības attīstības iespējas nākotnē, īpašu uzsvaru liekot uz pašvaldību lomu vietējās nodarbinātības veicināšanai.
Atgādinām, ka LM ar LPS tiekas katru gadu, lai pārrunātu aktuālo informāciju labklājības nozarē. Sanāksmē piedalījās labklājības ministre Ilze Viņķele, LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis, LM un tās padotības iestāžu speciālisti, pašvaldību pārstāvji.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu