Skip to main content

LM: nepieciešams veicināt pirmspensijas cilvēku iesaisti un noturēšanu darba tirgū

Aktīva un iekļaujoša darba tirgus politika, darba prasmju pilnveides pasākumi, karjeras savlaicīga plānošana un atbilstoša personāla politika ir priekšnosacījumi, lai veicinātu pirmspensijas vecuma cilvēku sekmīgāku iesaisti darba tirgū. Šādus secinājumus ceturtdien, 14. februārī, izteica Labklājības ministrijā (LM) notikušās diskusijas „Par gados vecāku cilvēku iekļaušanos darba tirgū” dalībnieki.

„Statistika liecina, ka cilvēki vecumā virs 50 gadiem ir viena no bezdarba riskam visvairāk pakļautajām iedzīvotāju grupām. LM ar darba devējiem un arodbiedrībām ir būtiski panākt sapratni par nepieciešamajiem pasākumiem šo cilvēku iekļaušanai darba tirgū. Ļoti svarīgi ir arī veicināt šī vecuma cilvēku konkurētspēju darba tirgū, lai viņi nenonāktu bezdarbnieku rindās,” norādīja LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme.

Dalībnieki vienojās, ka divu nedēļu laikā līdz 1. martā plānotajām tehniskajām sarunām Eiropas Komisijā izstrādās sākotnējos priekšlikumus atbilstošu risinājumu izstrādei, īpašu uzmanību pievēršot prasmju un zināšanu apguves veicināšanai cilvēkiem virs 50 gadiem, cilvēkresursu attīstībai nozarēs, sadarbībai ar darba devējiem, rezultātu ilgtspējai un efektivitātei.

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Ekonomijas ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras. Tāpat diskusijā bija pārstāvētas nozaru arodbiedrības un uzņēmumu apvienības. Debatēs dalībnieki rosināja meklēt jaunus risinājumus šīs vecuma grupas nodarbināto cilvēku noturēšanai darba tirgū un bez darba esošo iekļaušanai tajā, izmantojot gan valsts budžeta, gan Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus.

LM atgādina, ka kopumā līdz 2030. gadam paredzamas būtiskas izmaiņas iedzīvotāju vecuma struktūrā. Sagaidāms, ka iedzīvotāju skaits vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem samazināsies par 142 tūkst. jeb 10%, bet iedzīvotāju skaits virs 64 gadiem palielināsies par gandrīz 41 tūkst. jeb aptuveni 11%. Šādas tendences 2030. gadā noteiks darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvara samazināšanos, salīdzinot ar 2012. gadu, par 6%, kas jūtami ietekmēs darba resursu pieejamību nākotnē.

Ministrijas rīcībā esošie statistikas dati liecina, ka cilvēki vecumā virs 50 gadiem ir viena no bezdarba riskam visvairāk pakļautajām iedzīvotāju kategorijām. Pirmspensijas vecuma bezdarbnieku īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā pieaug – 2010. gada 4. ceturkšņa beigās tas bija 10,5%, 2011.gada 4. ceturkšņa beigās – 12,3%, 2012. gada 4.ceturkšņa beigās – 13,4 %.

Centrālās statistikas pārvaldes darbaspēka apsekojuma rezultāti liecina, ka 2012. gada 3. ceturksnī valstī kopumā bija nodarbināti 905,1 tūkst. cilvēku. (57,5% no iedzīvotāju kopskaita vecumā no 15 līdz 74 gadiem). 2012. gada novembra beigās lielāko reģistrēto bezdarbnieku skaitu veidoja bezdarbnieki vecumā no 45 – 54 gadiem – 30 406 bezdarbnieki, kas ir 29,1% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita, savukārt vecuma grupā virs 55 gadiem – 20670 cilvēku.

Fotogrāfijas no diskusijas „Par gados vecāku cilvēku iekļaušanos darba tirgū” pieejamas šeit.
LM sagatavotā prezentācija apskatāma šeit

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26100727
[email protected]

 

Dalies ar ziņu