Skip to main content

LM parlamentārais sekretārs piedalīsies ES nodarbinātības un sociālās politikas ministru sanāksmē

Labklājības ministrijas (LM) parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens ceturtdien, 6. decembrī, Briselē (Beļģija) piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības un sociālās politikas ministru padomes (Ministru padome) sanāksmē, kurā diskutēs par atsevišķu ES tiesību aktu projektu tālāko virzību, kā arī par ES dalībvalstu aktualitātēm nodarbinātības jomā.

Diskusijā par direktīvas projektu par darbinieku norīkošanu pakalpojumu sniegšanai citā dalībvalstī LM parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens informēs par Latvijas nostāju jautājumos, kas skar dalībvalstīs veicamās uzņēmumu pārbaudes un kontroles pasākumus, kā arī uzņēmumu solidāro atbildību apakšuzņēmuma līgumu gadījumā.

Lai arī Latvija kopumā atzinīgi novērtē iepriekšminēto direktīvas projektu, tomēr ar zināmu piesardzību raugāmies uz jautājumiem, kuriem uzmanība tiks pievērsta Ministru padomes diskusijā. Latvijai ir būtiski, lai, uzlabojot administratīvo sadarbību un novēršot darbinieku norīkošanas noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu, netiktu apdraudēta vienlīdzīga attieksme pret pakalpojumu sniedzējiem no citām dalībvalstīm, kā arī netiktu radīts nesamērīgs slogs, īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Ministru padomes sanāksmē plānots arī uzklausīt Kipras Prezidentūras sagatavoto progresa ziņojumu par regulas projektu par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (EGF). Atgādinām, ka 2011. gada 6. oktobrī Eiropas Komisija publicēja regulas projektu, kas paredz saglabāt un paplašināt EGF darbību 2014. – 2020. gadā. Latvija ir starp tām ES dalībvalstīm, kuras neatbalsta EGF darbības turpināšanu uzskatot, ka EGF nav bijis efektīvs instruments, risinot ārkārtas gadījumus darba tirgū.

Papildus Ministru padomē notiks diskusija par ES aktualitātēm nodarbinātības jomā Eiropa 2020 stratēģijas kontekstā. Diskusijas pamatā būs Eiropas Komisijas 2012. gada 28. novembrī publicētais Ikgadējais izaugsmes ziņojums, kā arī Nodarbinātības komitejas sagatavotais ES dalībvalstu nodarbinātības snieguma izvērtējums.

LM parlamentārais sekretārs šajā diskusijā uzsvērs, ka Latvija piekrīt Eiropas Komisijas atzinumam, ka 2012. gada Ikgadējā izaugsmes ziņojuma prioritātes paliek spēkā arī 2013. gadā, tostarp attiecībā uz bezdarba un sociālo problēmu risināšanu ES dalībvalstīs, jo, ņemot vērā krīzes nopietnību, ir jārēķinās, ka nav tūlītēju risinājumu bezdarba problēmai.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu