Skip to main content

LM plāno palielināt valsts atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti

No 2014.gada 1.janvāra Labklājības ministrija (LM) plāno palielināt valsts atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti. Iecerēts palielināt gan kopšanas pabalstu pieaugušajiem, gan valsts sniegto atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

2014.gadā par 50 latiem mēnesī plānots palielināt pabalsta apmēru cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama kopšana. Plānots, ka pabalsts no esošajiem 100 latiem pieaugs līdz 150 latiem mēnesī.

Pabalstu iecerēts palielināt, lai to pielīdzinātu bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēram. Tas nozīmē, ka cilvēkam ar ļoti smagu invaliditāti, kuram nepieciešama nepārtraukta īpaša kopšana, sasniedzot 18 gadu vecumu, valsts atbalsts paliks līdzšinējā 150 latu apmērā ik mēnesi.

LM aprēķini liecina, ka palielināto pabalstu saņemtu 11,5 tūkstoši cilvēku. 2012.gada decembrī pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, saņēma 11 480 cilvēki.

Tāpat no 2014.gada 1.janvāra paredzēts palielināt valsts materiālo atbalstu cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Pabalsta apmēru nav plānots mainīt, bet cilvēkiem ar I grupas invaliditāti iecerēts noteikt koeficientu 1,3, savukārt ar II grupas invaliditāti – koeficientu 1,2. Cilvēkiem ar III grupas invaliditāti palielinājumu nav plānots noteikt.

Tas nozīmē, ka vispārējā gadījumā cilvēki ar I grupas invaliditāti līdzšinējo 45 latu vietā saņemtu Ls 58,50 mēnesī, bet cilvēki ar II grupas invaliditāti saņemtu Ls 54 mēnesī. I grupas invalīdi ar invaliditāti kopš bērnības līdzšinējo 75 latu vietā saņemtu Ls 97,50 mēnesī, bet cilvēki ar II grupas invaliditāti, kuri ir invalīdi kopš bērnības, saņemtu 90 latus mēnesī.

Saskaņā ar LM rīcībā esošo informāciju valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu pašlaik saņem 17,7 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti. Palielinātos pabalstus no nākamā gada plānots izmaksāt 9068 cilvēkiem ar II invaliditātes grupu un 2881 cilvēkam ar I invaliditātes grupu.

Valsts atbalsta palielināšanai cilvēkiem ar invaliditāti 2014.gadā no valsts pamatbudžeta papildus nepieciešami 10,5 miljoni latu. 2015.gadā papildus būtu vajadzīgi 12 miljoni latu, savukārt 2016.gadā – 13,7 miljoni latu.

Šādas ieceres ietvertas LM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā Par valsts atbalsta palielināšanu personām ar invaliditāti, kuru plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 11.aprīlī. Ziņojumā ietvertie priekšlikumi ir saņēmuši atbalstu no Invalīdu lietu nacionālās padomes locekļiem.

Pēc informatīvā ziņojuma apstiprināšanas valdībā LM gatavos un līdz 2013.gada 1.jūlijam iesniegs Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par grozījumiem Noteikumos par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību un Noteikumos par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību.

Ar informatīvo ziņojumu Par valsts atbalsta palielināšanu personām ar invaliditāti iespējams iepazīties LM interneta vietnē, sadaļā „Aktuāli” – „Tiesību aktu projekti”.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26100727
[email protected]

 

Dalies ar ziņu