Skip to main content

Lucavsalas zemju vērtējums nav precīzs

Rīgas domes Vienotības frakcijas deputāts Valdis Gavars un Nacionālās apvienības deputāts Andris Lācis ir nosūtījuši vēstuli VARAM ministram Romānam Naudiņam un RD priekšsēdētājam Nilam Ušakovam, aicinot apturēt 8. jūlijā Rīgas domē pieņemto lēmumu par Lucavsalas zemju izpārdošanu.

Deputāti ir saņēmuši biedrības „Latvijas Īpašuma Vērtētāju Asociācija” atbildi uz pieprasījumu izvērtēt SIA „Biznesa konsultāciju centrs” veikto desmit zemesgabalu Lucavsalā novērtējumu 26 580 000 euro apmērā.

Biedrības eksperti ir secinājuši – lai saņemtu precīzāku nekustāmā īpašuma tirgus vērtējumu, ir precīzi jādefinē obligāto investīciju infrastruktūrā ieguldīšanas termiņi, investīciju infrastruktūrā sadalījums pa lietu kopībām un infrastruktūras objektu atpakaļpirkuma nosacījumi. Atbildē norādīts, ka kvalitatīva rezultāta iegūšanai vērtētājs ir jānodrošina ar detalizētu informāciju par apbūves apjomiem un nepieciešamo investīciju pamatotību.

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos faktus par nekvalitatīva uzdevuma došanu nekustāmā īpašuma vērtētājiem un pārkāpumiem Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas darbā, opozīcijas deputāti aicina apturēt Rīgas domes 8. jūlija lēmumu par Lucavsalas zemju izpārdošanu.

Deputāti atgādina, ka uz atsavināšanai paredzētajiem zemes gabaliem atrodas piemineklis krievu karavīriem ar iespējamo apbedījuma vietu un Rīgas bērnu un jauniešu sporta skolas „Rīdzene” airēšanas bāze.

Papildus informācija:
Nils Josts
RD VIENOTĪBAS frakcijas sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67105864

Dalies ar ziņu