Skip to main content

Plāno samazināt administratīvo slogu uzņēmējiem

Otrdien, 23. septembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tiks skatīts informatīvais ziņojums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieskaitīšanas kārtības maiņu, lai to atvieglotu, kā arī mazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem.

Ar Rīgas domi un Ventspils pilsētas domi šobrīd ir spēkā līgumi par speciālu IIN ieskaitīšanas kārtību, saskaņā ar kuru IIN maksājumi tieši, bez Valsts kases starpniecības, nonāk konkrētās pašvaldības budžetā.

Ierosinājums mainīt esošo IIN ieskaitīšanas kārtību balstās uz to, ka no pašvaldību un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) puses konstatētais nodokļu maksātāju pieļauto kļūdu apmērs un nodokļu maksātāju viedoklis liek secināt, ka šobrīd normatīvajos aktos paredzētā IIN ieskaitīšanas kārtība vairākos kontos rada uzņēmējiem administratīvo slogu, palielinot kļūdīšanās risku, veicot IIN maksājumus, kā arī palielinot neefektīvu darba spēka un laika resursu patēriņu nodokļu administrēšanā.

Lai esošo situāciju risinātu, Finanšu ministrija rosina veikt grozījumus normatīvajos aktos, kas paredzētu, ka, sākot ar 2015. gada 1. janvāri, IIN tiktu ieskaitīts tikai Valsts kases IIN sadales kontā, kā arī lauzt līgumus ar Rīgas un Ventspils pilsētas pašvaldību par IIN īpašo iekasēšanas kārtību.

“Esošās IIN ieskaitīšanas kārtības maiņai saskatām vairākas priekšrocības – nodokļu maksātājiem tiktu vienkāršota IIN samaksas kārtība, kā arī tiktu samazināts administratīvais slogs un efektivizēta valsts un pašvaldību resursu izlietošana, novirzot tos stratēģisku mērķu sasniegšanai,” skaidro finanšu ministrs Andris Vilks.

Pārejot uz pilnībā centralizētu IIN nodokļa iekasēšanu, tiktu optimizēts IIN administrēšanas process kopumā – nodokļa maksātājiem, veicot uzskaiti un norēķinus, VID – veicot administrēšanu un informācijas apmaiņu ar pašvaldībām, Valsts kasei – veicot sadali, kā rezultātā nebūtu jāveic ieturējumi no Rīgas un Ventspils pilsētas pašvaldības par nodokļu maksātājiem, kas saņēmuši IIN atmaksas.

Informatīvā ziņojuma projektu skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu