Skip to main content

Man ir pieredze jebkuram vēlētam amatam Ventspils domē. Intervija ar Karinu Kornu

Karina Korna (37), LR satiksmes ministra padomniece. Juristes izglītību ieguvusi Latvijas Universitātē, maģistra grādu tieslietu zinībās Rīgas Juridiskajā augstskolā. Strādājusi atbildīgos amatos valsts Tieslietu un Finanšu ministrijās.


Dzimusi un sākotnēji skolojusies esat Ventspilī, te joprojām dzīvo jūsu mamma, Ventspils Augstskolas pasniedzēja un pilsētas domes deputāte Dace Korna. Taču tālākās izglītības un darba gaitas aizvedušas uz Rīgu. Par kurai pilsētai vairāk piederīgu jūs sevi atzīstat?

Neapšaubāmi dzimtajai, kurā ir mana deklarētā dzīves vieta un tiek maksāti nodokļi. Regulāri to apmeklēju, interesējos par visu, kas šeit notiek gan politikā, gan biznesā un sociālajā jomā. Vērtīgu informācijā man sniedz mamma, kuru es savulaik pierunāju piedalīties Ventspils pilsētas domes vēlēšanās, toreiz kā Sabiedrības citai politikai (SCP) atbalstītu kandidāti. Arī pati Rīgā politisko darbību sāku SCP, biju šīs partijas valdē. Pēc Vienotības nodibināšanās esmu arī tās valdē.

Jūsu līdzšinējā karjera savijusies ar tā saucamo lielo politiku. Vai iespējamā darbošanās Ventspils domē, salīdzinot ar līdzšinējo līmeni, neliksies piezemēta un provinciāla?

Nepavisam. Tā tikai no malas šķiet, ka Saeimā un valdībā lemj par ko tādu, kas neskar visu Latviju. Un kā vēl skar! Tāpēc šādu lēmumu sagatavošanai un to pieņemšanas pamatošanai ir jāpārzina situācija visā valstī, jo tie vienmēr attiecas uz lielāku vai mazāku iedzīvotāju kopumu. Tas līdz šim ir bijis arī mans tiešais darba pienākums. Tāpēc provinces problēmas vienlaicīgi ir arī valsts problēmas, un otrādi. Un Ventspils šai ziņā ir nozīmīgs spēlētājs, turklāt tās lomu valsts dzīvē visdažādākajās jomās, manuprāt, iespējams vēl vairāk palielināt. Vienotība it gatava to pierādīt.

Lielā politika, kurā jūs līdz šim darbojaties, daudzu skatījumā ir netīra, bet augstie valsts ierēdņi tiek saukti par valsts apzadzējiem. Kā ar to sadzīvojat?

Par to nav jēgas dusmoties vai apvainoties. Negodīgi cilvēki sastopami visur, arī politikā. Un procentuāli viņu tur nav vairāk, bet, uzdrošinos apgalvot, jo šo vidi pārzinu, pat krietni mazāk, nekā citās sfērās, biznesa lietas ieskaitot. Turklāt elitē iekļuvušie negodīgie pašlabuma meklētāji daudz intensīvāk, nekā vidusmēra cilvēki, tiek atmaskoti, jo atrodas nemitīgā politisko konkurentu un žurnālistu uzmanības lokā. Zinu, ka daudzus tas nepārliecinās, bet vairākumam deputātu un augsto ierēdņu vienīgais ienākuma avots ir patiešām tikai un vienīgi viņu alga, nevis citu iedomātie kukuļi par vajadzīgo lēmumu pieņemšanu.

Vai nav emocionāli smagi strādāt darbu, par kuru sabiedrībā dominē tik negatīvs vērtējums?

Pamazām attieksme mainās. Cilvēki sāk novērtēt profesionāļus. To varēja pamanīt jau ar Jaunā laika ienākšanu Saeimā, bet īpaši pēdējos, Dombrovska valdības gados. Pagaidām nevaram rēķināties ar visas tautas mīlestību un cieņu, jo ierēdņu darbs nav vērsts uz ārišķīgu efektu sasniegšanu. Piemēram, budžeta sastādīšanā ieguldīto darbu, kurā ir bijusi arī mana daļa, iespējami sabalansējot visas sabiedrības intereses, var novērtēt tikai šīs jomas speciālisti, nevis populistiski kliedzēji. Vai arī —savlaicīgi piedāvāt risinājumus, lai masu neapmierinātība neizpaustos skaļās, bet būtībā bezjēdzīgās ielu protesta akcijās? Tādi kompromisu meklējumi un to autori reti izpelnās pozitīvu publicitāti, kaut procesā ieguldīts milzu darbs. Darītājiem paliek vien iekšējs gandarījums par rezultātu.

Vai esat gatava līdz šim gūto politisko un ierēdnieciskā darba rūdījumu izmantot Ventspils labā?

Nešauboties. Uzskatu, ka esmu guvusi pietiekamu politisko un speciālo pieredzi gan finanšu, gan tieslietu jomā un arī organizatoriskajā darbā, lai Ventspilī varētu uzņemties un sekmīgi pildīt jebkuru vēlētu amatu, ja par to nobalsos ventspilnieki. To sekmētu arī mani līdzšinējie kontakti valdībā un Saeimā, perfektas vairāku svešvalodu zināšanas. Pašas un tuvāko kolēģu vērtējumā raksturā esmu mērķtiecīga, nosvērta, orientēta uz sadarbību ar atšķirīgu viedokļu paudējiem. Neesmu valdonīga, bet jūtos pietiekami kompetenta gan valsts pārvaldes, gan pašvaldību darba jautājumos, lai arī no citiem prasītu teicamu darbu. Apzinos, protams, ka būs vēl nepārtraukti jāmācās klāt.
Starp Vienotības biedriem ir liels sieviešu īpatsvars, viņu ir daudz arī partijas un valsts vadošos amatos. Kāpēc gan lai Ventspils pārskatāmajā vēsturē pirmo reizi augstāko pilsētas vadītāja amatu neieņemtu sieviete? Atšķirībā no līdzīga ranga vīriešiem, sievietes spēj pārredzēt ne tikai darbošanās laukumu kopumā, bet nepalaiž garām arī detaļas, kas nosaka cilvēku ikdienu. Vēlētāji var nešaubīties — Vienotības sarakstu veido komanda, kas spēj nosegt visus amatus Ventspils domē.

Sabiedriskās domas pētījumi liecina, ka Ventspils iedzīvotāji pašvaldības darbu vērtē pat ļoti pozitīvi. Kāpēc uzskatāt, ka pienācis laiks nomainīt valdošo partiju?

Neiedziļinoties detaļās, pret šādu pasūtītu aptauju izturos ļoti skeptiski. Tajā cilvēki, piemēram, izsaka gandarījumu par pilsētas sakoptību, bet viņiem netiek prasīts, vai tas panākts ar, viņuprāt, pieņemamām metodēm. Tāds pētījums izskatās pēc pasūtītas slavināšanas, nevis situācijas objektīvas novērtēšanas.
Par valdošās partijas nomaiņu. Tas nav pašmērķis, bet pilsētas vispārējās situācijas diktēta nepieciešamība. Es ar sapratni izturos pret domes pašreizējās vadības darba stilu, kas Ventspilī līdz šim ir bijis atšķirīgs no citur sastopamā. Nesaku, ka tas ir labs vai slikts, tāds tas vienkārši ir. Vieni to ir pieņēmuši, citi samierinājušies. Bet nevar nepamanīt, ka esošā vara vairs nespēj piedāvāt idejas, kas atbilstu tai situācijai, kāda pilsētā, valstī un pasaulē ir izveidojusies pēdējos gados. Lai kaut ko mainītu uz labāku un mūsdienīgāku, vajadzīgi jauni cilvēki, bet visvairāk — jauni, radoši prāti. Mēs tādus piedāvājam un meklēsim klāt, vienlaikus solot saglabāt jau līdz šim Ventspilī sasniegto un cienot cilvēkus, kas to panākuši un var turpināt darīt tālāk.

Ar kādiem domē iekļuvušajiem politiskajiem spēkiem Vienotība gatava sadarboties?

Nebūšu oriģināla, sakot, ka pašvaldībās pretrunas starp politiskajām partijām parasti nogludinās, dodot vietu saprātīgai saimniecisko jautājumu risināšanai. Ceru, ka pie tā visu pilsētas iedzīvotāju interesēs var nonākt arī Ventspilī.

Dalies ar ziņu