Skip to main content

Memoranda padome aicina novērst ierobežojumus NVO ES fondu finansējuma saņemšanai

Trešdien, 28.augustā, Ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda padome nolēma aicināt novērst ierobežojumus NVO kā ES fondu finansējuma saņēmējiem nacionālā līmenī, dodot iespēju projektu iesniegšanā konkurēt jebkura veida juridiskām personām.

Ministru prezidenta padomniece Sarmīte Ēlerte sēdē uzsvēra, ka „pats svarīgākais ir atbalstīt Latvijas izaugsmei nozīmīgus projektus un ikvienu organizāciju, kas spējīga projektus efektīvi īstenot, neatkarīgi no šī iesniedzēja juridiskās formas.”

Diskutējot jautājumu par sabiedrības iesaisti un turpmākām sabiedrības līdzdalības iespējām nākamā ES fondu plānošanas perioda programmu un aktivitāšu izstrādē, NVO uzstāja, ka sarunās ar Eiropas Komisiju valdībai jāsekmē nostāju, ka sabiedrības līdzdalība ir atbalstāma Eiropas Savienības sniegtā atbalsta ietvaros. Finanšu ministrijas pārstāvji aicināja NVO piedalīties nākamā perioda ES struktūrfondu dokumentu publiskajā apspriešanā, kas notiks līdz 30.septembrim, kā arī aktīvi piedalīties Pagaidu uzraudzības komitejas sēdēs, kur 29.augusta darba kartībā paredzēta komitejā saņemto priekšlikumu apspriešana.

Saistībā ar otru Memoranda padomes sēdes darba kārtībā iekļauto jautājumu par Finanšu ministrijas vadītās darba grupas paveikto un noteikumu projektu „Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”, padome pauda atbalstu Finanšu ministrijas darba grupas veikumam, vienlaikus akcentējot, ka finansējums NVO ir saistīts ne tikai ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu, tāpēc nepieciešams veidot starpinstitucionālu darba grupu, lai diskutētu par citiem valsts finansējuma piešķiršanas veidiem un formām, kā arī NVO fonda izveidi.

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos valsts pārvaldē, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību. Padomes sastāvā darbojas Valsts kancelejas direktors, Ministru prezidenta biroja pārstāvis, ministriju valsts sekretāri, kā arī astoņi pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām. Ar Memoranda padomes sēžu darbakārtībām, protokoliem un sēžu materiāliem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Freimane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929; 28341699
[email protected]

Dalies ar ziņu