Skip to main content

Ministru prezidenta Valda Dombrovska uzruna Saeimas deputātiem

Saeima šodien, 25. oktobrī, izteica uzticību Valda Dombrovska veidotajam Ministru kabinetam, nobalsojot ar 57 balsīm „par”. Šī būs jau trešā Dombrovska vadītā valdība.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis savā uzrunā Saeimas deputātiem norādīja, ka pamazām, bet nepārprotami Latvijā notiek politiskās kultūras maiņa. „Saglabājot ekonomiskās prioritātes, partiju dienaskārtībā arvien augstāk pakāpjas tādi demokrātiskai sabiedrībai svarīgi pamatprincipi kā tiesiskums un ilgtspējīga sociālā sistēma. Tiesiskuma nostiprināšana būs viena no valdības prioritātēm, šajā jomā ir daudz darāmā kā Ministru kabinetam, tā Saeimai”, teica V. Dombrovskis.

Ministru prezidents norādīja arī uz jautājumiem, kuri jaunajai valdībai būs nekavējoties jārisina: „Pirmkārt, ir oktobra beigas un tuvojas šī budžeta gada noslēgums, tāpēc nekavējoties jāķeras klāt pie nākamā gada budžeta projekta. Budžeta pieņemšana nebūs viegla, ņemot vērā to, ka šis pēc kārtas būs jau trešais budžets, kurā tiek veikta fiskālā konsolidācija. Konsolidācijas apjoms būs atkarīgs gan no situācijas Eiropā un pasaulē, gan mūsu sarunām ar aizdevējiem attiecībā uz konkrētām ieņēmumu un izdevumu pozīcijām.”

Kā otro būtisko jautājumu, pie kā ņekavējoties jaunajai valdībai jāstrādā, viņš minēja to, ka šogad ir sekmīgi jānoslēdz starptautiskā aizdevuma programma, norādot, ka viens no Latvijas salīdzinošās veiksmes faktoriem šobrīd ir tieši starptautiskās sabiedrības uzticība Latvijas spējām tikt galā ar savām problēmām.

„Treškārt, līdzšinējais koalīcijas veidošanas process parādījis, ka šī sasaukuma Saeima, diemžēl ir vēl sašķeltāka, nekā iepriekšējā, savukārt ieilgušie partiju manevri grauj vēlētāju uzticību Latvijas politiskajai sistēmai. Politiskā nestabilitāte ir drauds arī mūsu valsts veiksmīgai izejai no krīzes un tālākai ekonomiskai attīstībai. Uz šo koalīciju gulstas nopietna atbildība par politiskās stabilitātes nodrošināšanu, par prognozējamu un konstruktīvu darbu”, uzsvēra V. Dombrovskis.

Ministru prezidents Saeimā norādīja arī uz lielāko bezpartejisko profesionāļu skaitu šajā valdībā – pieciem ministriem, kas ir lielākais atjaunotās brīvvalsts laikā. „Tas ir apliecinājums tam, ka partijas pirmajā plānā izvirza ministru kandidātu profesionalitāti, stādot to augstāk par partejisko piederību,” pārliecību pauda Dombrovskis.

„Jau valdības deklarācijas projekta izstrādes gaitā kļuva redzams, ka ministru kandidāti ir gatavi jaunām, brīžiem pat radikālākām reformām nekā līdz šim. Šeit ir runa gan par ļoti konkrētām lietām, tādām, kā Būvniecības likuma grozījumi, lai vienkāršotu būvatļauju izsniegšanas kārtību, un ar to mazinātu birokrātiju un korupcijas riskus, gan tādām sistēmiskām reformām, kā izglītības sistēmas reforma, precīzāk sakot – tās turpināšana. Tiesa, īstenojot reformas, ir svarīga arī sabiedrības iesaiste. Jau manas pirmās valdības laikā tika izveidota reformu vadības grupa, piesaistot valdības sociālos un sadarbības partnerus – LDDK, arodbiedrības, LTRK un pašvaldību savienību, nepieciešamības gadījumā arī nozaru organizācijas. Vairāki ministru kandidāti ir aktīvi piedalījušies reformu vadības grupas darbā, pārstāvot valdības partnerus. Domāju, ka viņi varēs apliecināt sabiedrības iesaistes nozīmi, virzot svarīgas reformas. Pie šī principa konsekventi pieturēsimies arī nākamās valdības darbā”, savā uzrunā Saeimas deputātiem pauda Dombrovskis.

Deklarācija par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību.

Latvijas Republikas 11. Saeimā pārstāvēto un Ministru kabinetu veidojošo politisko partiju „Vienotība”, Zatlera reformu partija, un „Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"” un neatkarīgo deputātu Sadarbības līgums.

 

Dalies ar ziņu