Skip to main content

Ministru prezidente: Latvija un visa Eiropa turpinās atbalstīt Ukrainu tās reformu procesā

Kijeva, 2015.gada 28.aprīlis. Šodien Kijevā uzrunājot Eiropas atbalsta konferences Ukrainai dalībniekus, Ministru prezidente Laimdota Straujuma norādīja, ka izaicinājumi Ukrainā ir lieli – konflikta atrisināšana valsts austrumu daļā, valsts teritoriālā integritāte, ekonomikas izaugsme. “Taču jūs neesat vieni savā situācijā. Latvija un Eiropa ir ar jums. Un tas ir skaidrs – Krima ir un būs Ukrainas daļa,” sacīja L.Straujuma.

Ministru prezidente uzsvēra, ka Latvija kā prezidējošā valsts ES Padomē savas darba kārtības centrā ir likusi Austrumu partnerību, veidojot atvērtu Eiropu, kam rūp kaimiņattiecības un kas tiecas uz stabilitāti un labklājību.

Pēc L.Straujumas teiktā, ES–Ukrainas Asociācijas Līgums, kas ir spēkā kopš pagājušā gada, Padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības nolīgums, kam jāstājas spēkā 2016.g.1.janvārī, var būt spēcīgi līdzekļi ekonomikas atveseļošanās veicināšanai. “Taču šim jābūt Ukrainas procesam, un tas jāvada Ukrainai un Ukrainas tautai. Ukrainas institūcijām, politiķiem un iedzīvotājiem jāvirza reformas, kas noteiks Ukrainai pozitīvu nākotni, uzlabojot valsts pārvaldi un decentralizējot lēmumu pieņemšanu, kā arī palielinot uzticību uzņēmējdarbības videi,” sacīja Ministru prezidente.

Arī Latvija ir izgājusi cauri smagam reformu procesam, tāpēc labi izprot Ukrainu, atzīmēja L.Straujuma: “Pēdējo divdesmit gadu laikā mana valsts ir pieredzējusi nozīmīgas un sāpīgas reformas. Mēs esam ieviesuši eiro, un mūsu ekonomika aug.”

Uzrunā Ministru prezidente apsveica Ukrainas vadību ar panākto progresu, īstenojot ES integrāciju un Starptautiskā Valūtas fonda rekomendācijas, risinot korupcijas problēmas un ar deregulācijas palīdzību uzlabojot uzņēmējdarbības klimatu, kā arī virzoties uz priekšu ar vietējo pašvaldību reformu. ”Katrs konkrēts lēmums virza Ukrainu uz labklājīgāku un stabilāku valsti, no kā iegūst Ukrainas iedzīvotāji un visa Eiropa,” teica L.Straujuma.

Latvija ir centusies dot savu ieguldījumu gan ar ES starpniecību, gan divpusēji sniedzot humāno palīdzību konfliktā cietušajiem, finansējumu un zināšanas EDSO misijai un ES konsultatīvajai misijai. Pēc sacītā, ir sniegta arī tehniskā palīdzība reģionālajai attīstībai un atbalstam maziem un vidējiem uzņēmumiem, palīdzība lauksaimniecībā, kas ir svarīga Ukrainas ekonomikas un eksporta sastāvdaļa, pretkorupcijā – ar starptautiski atzītu Latvijas ekspertu palīdzību, izglītībā un sabiedrības informētības veicināšanā par ES integrāciju.

Runa (angļu valodā) pieejama šeit.

Plašāk par pasākumu pieejama šeit.

Papildus informācija:
Aiva Rozenberga
Ministru prezidentes preses sekretāre
Tālr.: 29462451
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu