Skip to main content

Ministru prezidents „Air Baltic“ lietā vēršas ģenerālprokuratūrā

Trešdien, 22. septembrī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis nosūtījis vēstuli Latvijas Republikas Ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram, kurā lūdz sniegt vērtējumu bijušā satiksmes ministra Ainara Šlesera 2009. gada 4. martā noslēgtā Latvijas Republikas un SIA „Baltijas aviācijas sistēmas“ Akcionāru Sadarbības līguma atbilstībai valsts interesēm.

„Tā laika satiksmes ministra parakstītais Akcionāru Sadarbības līgums būtiski ierobežo valsts kā vairākuma akcionāra iespējas pārvaldīt sev piederošās daļas uzņēmumā un rada nepamatoti plašas pilnvaras mazākuma akcionāram,“ uzsver V. Dombrovskis.

Turklāt šis Akcionāru sadarbības līgums parakstīts pēdējā brīdī pirms valdību nomaiņas – astoņas dienas pirms V.Dombrovska vadītās valdības apstiprināšanas Saeimā (12.03.2009.), kā arī bez Ministru kabineta pilnvarojuma.

Nosūtot ģenerālprokuroram minētā līguma kopiju, Ministru prezidents īpaši norāda uz atsevišķiem faktiem, kas rada bažas par valsts interešu iespējamu neievērošanu.

Pirmkārt, jau 1995. gada 29. augusta „AS „Air Baltic Corporation“ Dibināšanas līgums ar „Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden“ un trim ārvalstu investīciju fondiem“ būtiski ierobežoja valsts kā vairākuma akcionāra tiesības brīvi bez jebkāda ierobežojuma īstenot savu vairākumu – SAS kā otrs lielākais akcionārs noteica stratēģiskus AS „Air Baltic Corporation“ darbības jautājumus. Otrkārt, A.Šlesers līgumu parakstījis pēc vienpersoniska lēmumu. Treškārt, 2009.gada 6.aprīļa Statūtu redakcijā salīdzinājumā ar 2004. gada 13. decembra Statūtu redakciju no 1 000 000 ASV dolāru līdz 10 000 000 eiro palielināta summa, pie kuras jebkurā gadījumā līgums skatāms uzņēmuma padomē.

Līga Krapāne
Ministru Prezidenta preses sekretāre
Tālr.: 67082865 / 29480299
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu