Skip to main content

Ministru prezidents atskaitīsies Saeimai par valdības darba rezultātiem

Ceturtdien, 17. maijā, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis Saeimās sēdē atskaitīsies par valdības paveikto kopš darba uzsākšanas 2011. gada 25. oktobrī un iezīmēs galvenās prioritātes nākotnē.

Ikgadējā ziņojumā Saeimā valdības vadītājs norāda, ka valdības īstenotā fiskālā disciplīna un ekonomikas konkurētspējas veicināšana devusi rezultātus – 2011. gadā iekšzemes kopprodukts audzis 5.5% apmērā, kas ir trešais labākais rādītājs Eiropas Savienībā (ES), bet pašlaik jau otro ceturksni pēc kārtas Latvija ir visstraujāk augošā ekonomika ES.

„Lai izaugsme turpinātos, turpmākās prioritātes ir ekonomikas konkurētspējas uzlabošana, eksporta veicināšana, kā arī investīciju piesaiste,” uzsver V. Dombrovskis. Ministru prezidents aicina izmantot Latvijas veiksmes faktoru – starptautiskās sabiedrības un finanšu tirgu uzticību, aktivizējot investīciju piesaisti un veicinot jaunu darba vietu radīšanu.

Fiskālās ilgtspējas nodrošināšanai valdība noslēgusi starptautiskās aizdevuma programmu, kas palīdzēja pārvarēt finanšu krīzes smagāko posmu. Turpmāk atbildīga fiskālā politika Latvijai nepieciešama ne tikai, lai pievienotos eiro zonai, bet lai nodrošinātu stabilu izaugsmi un pasargātu no turpmākiem finanšu satricinājumiem. „Arī turpmāk būs rūpīgi un atbildīgi jāveic ikgadējo valsts budžetu izstrāde, sabalansējot vēlmes ar iespējām, kā arī nodrošinot pretciklisku fiskālo politiku atbilstoši Saeimā iesniegtajam Fiskālās disciplīnas likumam”, V. Dombrovskis pauž ziņojumā.

Ekonomiskās konkurētspējas veicināšanai valdība samazinājusi administratīvo slogu uzņēmējiem un veikusi reformas. „Jāturpina cīņa ar ēnu ekonomiku un jāturpina īstenot pasākumi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai”, pauž V. Dombrovskis.

Valdības vadītājs uzsver uzsākto darbu demogrāfijas un tautas ataudzes veicināšanai – kā prioritāte izvirzīta bērnudārzu pieejamība pašvaldībās. Nākamgad no valsts budžeta plānots novirzīt 23 miljonu latu mērķdotācijām pirmsskolas pedagogu algām, kā arī plānots būvēt jaunus bērnudārzus, izmantojot ES struktūrfondu finansējumu. Jauno vecāku atbalstam plānots ieviest pensiju apdrošināšanas iemaksas no 100 latiem mēnesī, tādējādi dubultā palielināsies vecāku pensiju kapitāls par laiku, kad tiek kopts bērns līdz pusotra gada vecumam.

Kā nozīmīgu izaicinājumu nākotnē valdības vadītājs uzsver sociālā budžeta ilgtspējas nodrošināšanu. Jāturpina uzsāktās izmaiņas sociālās apdrošināšanas sistēmā, kas paredz pakāpeniski paaugstināt pensionēšanās vecumu. Mazinoties iedzīvotāju skaitam, būtiski, lai strādājošie var uzturēt pensionārus, tādējādi jāveicina darba dzīvē pavadīto gadu skaits. Valdības mērķis ir panākt, ka bezdarba līmenis valstī nepārsniedz 10%.

Tiesiskuma nodrošināšanā izstrādāti likumprojekti, kas paredz ekonomiski neaktīvo komersantu ātru izslēgšanu no komerctiesiskās vides un ātrākai tiesu darbībai ieviestas videokonferences tiesās, kā arī pilnveidota Tiesu informatīvā sistēma. Stājies spēkā Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums, kas samazinās ēnu ekonomikas apjomu.

Valdības vadītājs iezīmēs galvenās prioritātes tuvākajai nākotnei – turpināt stingru fiskālo disciplīnu, kas ir pamats stabilai izaugsme un sabiedrības labklājības pieaugumam, tūlītēji risinājumi Latgales reģiona attīstībai, Nacionālā attīstības plāna izstrāde, gatavošanās Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015. gada pirmajā pusē un citi uzdevumi.

Papildus informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Informāciju sagatavoja:
Zanda Šadre
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: 67082919, 29120742
[email protected]

 

Dalies ar ziņu