Skip to main content

MK apstiprina jaunu ES fondu programmu eksporta veicināšanai

Šī gada 21.septembra Ministru kabineta sēdē tika apstiprināta jauna ES fondu programma eksporta veicināšanai, kā arī būtiskas izmaiņas 2 citās programmās uzņēmējdarbības sekmēšanai:
1) Akceptēta jauna programma – „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”, kuras ietvaros LIAA un TAVA organizēs nozaru komersantu dalību nacionālajos stendos starptautiskās izstādēs, kā arī veiks citas aktivitātes ārējo tirgu apgūšanai;
2) Veikti grozījumi programmas „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” nosacījumos, palielinot finansējumu, pagarinot programmas darbības laiku un paplašinot potenciālo atbalsta saņēmēju loku;
3) Izstrādāti nosacījumi programmas “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” projektu iesniegumu atlases otrajai un turpmākajām kārtām.

Programmas „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” ietvaros tiks piešķirts atbalsts 1,5 milj. LVL apmērā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) un Tūrisma attīstības valsts aģentūrai (TAVA) nacionālo stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs, kā arī citām aktivitātēm ārējo tirgu apgūšanai.

Finansējums abām institūcijām tiek piešķirts uz trim gadiem sekojošiem mērķiem:
1) LIAA – nacionālo stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs ārvalstīs; konsultāciju pakalpojumu sniegšanai komersantiem, pašvaldībām un ostu pārvaldēm par ārvalstu tirgiem, tai skaitā tiešo vizīšu, tirdzniecības misiju organizēšanai, ka arī atbalstam dalībai izstādēs un sadarbības partneru atrašanai;
2) TAVA – nacionālo stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un reklāmas kampaņu organizēšanai ārvalstīs, lai popularizētu Latviju kā tūrisma galamērķi.

Veicot grozījumus programmā „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”, turpmāk atbalstu dalībai izstādēs varēs saņemt arī pārtikas pārstrādes uzņēmumi, pašvaldības (lai popularizētu Latviju kā tūrisma galamērķi) un ostu pārvaldes. Atbalsts dalībai izstādēs tiks nodrošināts arī 2011.gadā (katru mēnesi atbalsts būs pieejams 0,5 milj. LVL apmērā, gadā kopā – 6 milj. LVL).

Programmas “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” projektu iesniegumu pieņemšana otrā kārtas ietvaros tiks uzsākta šī gada novembrī par kopējo budžetu 34 milj. LVL.

Maksimālā atbalsta summa vienam projekta iesniedzējam būs 1 milj. LVL, līdz ar to var paredzēt, ka programmas ietvaros tiks atbalstīti 34 – 57 projekti.

Detalizētāk ar programmas „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” nosacījumiem var iepazīties MK mājas lapā internetā – http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40189872&mode=mk&date=2010-09-21; ar grozījumiem abās iepriekšminētajās programmas – http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=461.

Evita Urpena
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67013193 

Dalies ar ziņu