Skip to main content

MK lemj par maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2013.-2015. gadam

Otrdien, 21. augustā, Ministru kabineta (MK) sēdē, saskaņā ar nākamā gada budžeta izstrādes laika grafiku, valdība lēma par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2013. – 2015. gadam.

Valdība apstiprināja, ka nākamā gada valsts konsolidētā budžeta izdevumi būs 4,76 miljardu latu apmērā. Tādējādi, valsts pamatbudžeta izdevumi tiek plānoti 3,35 miljardu latu apmērā, bet speciālā budžeta izdevumi būs 1,42 miljardu latu apmērā.

„2012. gads ir radījis samērā drošu bāzi, lai varētu apgalvot, ka kopumā tas izdevies veiksmīgs. Tādēļ varam atļauties arī atsevišķus ekonomikas stimulācijas pasākumus arī 2013. gada budžetā. Tomēr attiecībā uz nākamo gadu mums aizvien ir jābūt piesardzīgiem, jo pagaidām grūti prognozēt, kā izvērtīsies ES parādu krīzes atrisināšana,” uzsver finanšu ministrs Andris Vilks.

MK šā gada 17. aprīļa sēdē jau apstiprināja ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts budžeta bāzes izdevumus 2013.–2015. gadam, tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

Pēc bāzes izdevumu apstiprināšanas MK ir arī pieņēmis vairākus lēmumus par valsts budžeta izdevumu palielināšanu 2013. – 2015. gadam dažādu neatliekamu pasākumu īstenošanai. Tāpat ārkārtas sēdē valdība atbalstīja valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu prioritārajiem pasākumiem, novirzot papildu finansējumu ~122 miljonu latu apmērā, par galveno prioritāti izvirzot nacionāla līmeņa kultūras pasākumus un aizsākto starptautisko saistību nodrošināšanu, kā arī demogrāfijas jautājuma risināšanu ar dažādu programmu palīdzību, kas ir būtisks un tautsaimniecībā nepieciešams solis.

Informācija par visu ministriju un centrālo valsts iestāžu maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu 2013. gadam

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

 

Dalies ar ziņu