Skip to main content

MK uzklausa aizdevēju priekšlikumus budžeta konsolidācijai

Ministru kabinets sestdien, 13. novembrī 2011. gada valsts budžeta projekta gatavošanas ietvaros iepazinās ar Pasaules bankas (PB) un Starptautiskā valūtas fonda (SVF) tehniskās palīdzības misiju ieteikumiem valsts budžeta konsolidācijai un ministriju viedokļiem par šiem priekšlikumiem. Valdība nepieņēma lēmumu par priekšlikumu atbalstīšanu, tikai uzklausīja informatīvo ziņojumu. Konsolidācijas priekšlikumu sarakstu Ministru kabinets izskatīs, kad sarunās ar aizdevēju budžeta misiju būs panākta vienošanās par konkrētu nepieciešamo konsolidācijas apjomu 2011. gadam.

PB un SVF tehniskās palīdzības misijas strādāja Latvijā, lai identificētu potenciālos risinājumus budžeta izdevumu turpmākai samazināšanai, un sagatavoja divus ziņojumus – PB ziņojumu par publisko izdevumu pārskatu valsts pārvaldes, veselības, izglītības un sociālajā sfērā un SVF ziņojumu par sociālās apdrošināšanas, sociālo pabalstu un subsīdiju fiskālās konsolidācijas iespējām.

Pilna informācija par PB un SVF ziņojumiem, ka arī ministriju iebildumi un komentāri pieejami FM mājas lapā

PB ir veikusi izvērtējumu un izteikusi priekšlikumus konsolidācijas pasākumiem ar kopējo iespējamo ietaupījumu 2011. gadā no 274 līdz 345 miljoniem latu, 2012. gadā no 193 līdz 199 miljoniem latu, tai skaitā šādās jomās:
• valsts pārvalde – kopējais iespējamais ietaupījums 2011. gadā no 80 līdz 89,5 miljoniem latu, 2012. gadā no 44 līdz 44,5 miljoniem latu;
• sociālā sfēra – kopējais iespējamais ietaupījums 2011. gadā no 179 līdz 240 miljoniem latu, 2012. gadā 132 miljoni latu;
• izglītība – kopējais iespējamais ietaupījums 2011. gadā 1,83 miljoni latu, 2012. gadā 3,53 miljoni latu;
• veselība – kopējais iespējamais ietaupījums 2011. gadā 13,5 miljoni latu, 2012. gadā no 13,5 līdz 18,5 miljoniem latu.

SVF ir veicis izvērtējumu un izteicis priekšlikumus konsolidācijas pasākumiem ar kopējo iespējamo ietaupījumu 2011. gadā no 303 līdz 332 miljoniem latu, tai skaitā šādās jomās:
• sociālā apdrošināšana – kopējais iespējamais ietaupījums 2011. gadā no 123 līdz 143 miljoniem latu;
• sociālie pabalsti – kopējais iespējamais ietaupījums 2011. gadā no 98 līdz 107 miljoniem latu;
• subsīdijas – kopējais iespējamais ietaupījums 2011. gadā no 82 miljoniem latu.


Informāciju sagatavoja:
Baiba Melnace
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr. 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu