Skip to main content

Mūrniece piedalīsies ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece pārstāvēs Latviju Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011. gada 24. – 25. februāra sanāksmē Briselē, kur notiks diskusijas par Eiropas Komisijas paziņojumu par ES iekšējās drošības stratēģiju.

Sagaidāms, ka sanāksmes laikā ministri atbalstīs Eiropas Komisijas paziņojumā ierosinātās stratēģiskās prioritātes un pasākumus iekšējās drošības nodrošināšanai, stiprinot ES kā vienotu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu.

Latvija atbalsta Eiropas Komisijas paziņojumā ietvertās prioritātes, uzverot, ka nepieciešams saskaņot tos ar jau esošiem pasākumiem iekšējās drošības jomā. Tāpat Latvija uzskata, ka svarīgākais priekšnoteikums paziņojumā noteikto pasākumu un līdz ar to arī stratēģisko prioritāšu ieviešanai ir atbilstoša un elastīgi pieejama finansējuma nodrošināšana ES līmenī.

Sanāksmes laikā ministri atsevišķi apspriedīs aktuālo situāciju Ziemeļāfrikā un tās ietekmi uz iekšējo drošību un migrācijas plūsmām, diskutējot par iespējamo palīdzību tām dalībvalstīm, kas šobrīd ir pakļautas paaugstinātam nelegālās imigrācijas spiedienam no minētā reģiona. Latvija uzskata, ka šajā jautājumā ir svarīgi rast sabalansētu pieeju, kas sniedz risinājumu gan īstermiņa, gan ilgtermiņā.

Sanāksmes laikā ministriem būs iespēja uzklausīt arī Eiropas Patvēruma atbalsta biroja un FRONTEX izpilddirektoru ziņojumus par aktualitātēm minēto aģentūru darbā, kā arī diskutēt ar Apvienoto Nāciju Augsto komisāru bēgļu jautājumos par aktuāliem izaicinājumiem patvēruma jomā 21. gadsimtā.

Tāpat ministri tiks informēti par aktuālo situāciju Šengenas informācijas sistēmas otrās paaudzes un Vīzu informācijas sistēmas attīstīšanas procesā, kā arī par progresu Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās procesā Šengenai un Grieķijas valsts rīcības plānā attiecībā uz migrācijas pārvaldību un patvēruma reformu, un sarunās starp Eiropas Savienību un Turciju par atpakaļuzņemšanas nolīguma noslēgšanu.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
E-psts: [email protected]

Dalies ar ziņu