Skip to main content

Nodokļu ieņēmumi tiek izpildīti pēc plāna

Saskaņā ar Valsts kases (VK) operatīvajiem datiem par valsts budžeta izpildi maijā valsts pamatbudžeta ieņēmumi bija 222 miljoni latu, bet izdevumi sasniedza 199,7 miljonus latu, veidojās finansiālais pārpalikums – 22,3 miljoni latu. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi maijā sasniedza 91,9 miljonus latu, izdevumi – 94 miljonus latu, veidojot finansiālo deficītu 2,1 miljonu latu apjomā. Valsts konsolidētā budžeta pārpalikums maijā ir 20,3 miljoni latu. Savukārt valsts budžeta deficīts šī gada pirmajos piecos mēnešos bija 226,3 miljoni latu.

„Nodokļu ieņēmumi un valsts budžeta izpilde maijā liecina, ka ekonomiskā situācija valstī ir uz pareizā stabilizēšanas ceļa. Maijā no plāna atpaliek uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi, jo šajā mēnesī VID ir veicis būtisku nodokļa atmaksu kredītiestādēm par 2009. gadu. Pašlaik turpinās aizdevēju pārskata misija, kuras ietvaros detalizēti tiek analizētas nākamā gada ieņēmumu prognozes. Finanšu ministrija sarunās ar starptautiskiem partneriem aizstāv Latvijas intereses,” norāda finanšu ministrs Einars Repše.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotās informācijas par VID administrēto ieņēmumu izpildi maijā ir konstatēts, ka nodokļu ieņēmumu plāns ir gandrīz izpildīts. Kopsummā pagājušajā mēnesī valsts budžetā nodokļos, ko administrē VID, tika saņemti 295,7 miljoni latu, kas ir 99%, salīdzinot ar plānoto.

VID administrētie valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bez iedzīvotāju ienākuma nodokļa un dabas resursu nodokļa, kuru ieņēmumi tiek sadalīti starp valsts pamatbudžetu un pašvaldību budžetiem) bija 136,3 miljonu apmērā, kas veido 101,2% izpildi pret plānu. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (kopā ar atskaitījumiem otrā līmeņa pensiju ieguldījumu plāniem) bija 95 miljonu apmērā, izpildot 99% no plānotā. Kopsummā VID administrētie ieņēmumi maijā izpildīti 99% apmērā, salīdzinot ar plānu.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi maijā veidoja 5,4 miljoni latu, kas ir 49,4% no plānotā apjoma, bet pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi bijuši 67,3 miljoni latu, kas par 18,8% pārsniedz plānoto.

Akcīzes nodoklī tika iekasēti 35,6 miljoni latu, kas par 10,3% atpaliek no plānotā iekasēšanas apjoma. Akcīzes nodokļa ieņēmumi no alus pārsnieguši plānu par 15,7%, taču ieņēmumi no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem atpalikuši no plāna par 21,2%.

Azartspēļu un izložu nodokļa, vieglo automobiļu un motociklu nodokļa, kā arī muitas nodokļa ieņēmumi maijā pārsniedza plānoto iekasēšanas apjomu.

Papildus Finanšu ministrija (FM) informē, ka VK operatīvie dati liecina, ka maijā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi VK sadales kontā (no kā saņem ieņēmumus visas pašvaldības) ir izpildījušies 31,1 miljonu latu apmērā, Rīgas pašvaldība maijā IIN iekasēja 19,6 miljonus latu, savukārt Ventspils pašvaldības IIN ieņēmumi bija 682 tūkstoši latu. Kopumā 2010. gada piecos mēnešos IIN vislabāk iekasēts Rīgas pašvaldībā, un tas ir 97,4% apmērā no prognozētā IIN ieņēmumiem, Ventspils pašvaldībā 95,6% apmērā un VK sadales kontā 94,7% apmērā no piecu mēnešu IIN prognozes.

Pielikumā ir kopsavilkums par VID administrēto ieņēmumu izpildi šā gada maijā.

Dalies ar ziņu