Skip to main content

Noslēgusies Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas piektā sēde

Šodien, 10. jūnijā, Liepājā notika Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniski tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības jomā piektā sēde. Tās noslēgumā komisijas līdzpriekšsēdētāji – Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Artis Kampars un Krievijas Federācijas transporta ministrs Igors Levitins – parakstīja abu valstu deklarāciju par partnerību modernizācijai.

„Ar gandarījumu varam secināt, ka Latvijas un Krievijas ekonomiskās attiecības pēdējos gados ir kļuvušas pragmatiskākas un starpvaldību komisijas darbs ir virzīts reālu, sasniedzamu mērķu noteikšanai. Latvijas eksports uz Krieviju palielinās un patlaban veido vienu desmito daļu no Latvijas kopējā eksporta apjoma. Krievija pašlaik ir mūsu otrais nozīmīgākais tirdzniecības partneris,” norāda ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Starpvaldību komisija uzklausīja visu tās darba grupu vadītāju informāciju par paveikto gada laikā kopš iepriekšējās komisijas sēdes, kas pērnā gada jūnijā notika Pleskavā. Komisija šodien vienojās sekmēt valstu iekšējās procedūras pagājušā gada decembrī Valsts prezidenta vizītes laikā Maskavā parakstīto starpvalstu līgumu ratifikācijai līdz šī gada beigām.

Komisijas sēdē tika definēti nākamie būtiskākie sagatavojamie starpvalstu līgumi, to vidū līgums par investīciju aizsardzību, par Latvijas un Krievijas robežšķērsošanas vietām, par sadarbību dzelzceļa transporta jomā un sadarbību aviācijas meklēšanas un glābšanas jomā.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars uzsver: „Ņemot vērā, ka Latvija un Krievija šodien ir parakstījušas deklarāciju par partnerību modernizācijai, kas paredz ekonomisko sadarbību paplašināt, tad likumsakarīgi ir jāvirzās uz starpvalstu līgumu par investīciju aizsardzību. To uzskatu par prioritāru. Komisijā arī esam vienojušies, ka, lai šodien parakstītā deklarācija dotu taustāmus rezultātus, līdz rudenim ir jāvienojas par rīcības plānu tajā minēto mērķu sasniegšanai.”

Nozīmīga abu valstu ekonomiskajā sadarbībā ir tranzīta nozare, tādēļ starpvalstu komisija šodien sprieda arī par robežšķērsošanas jautājumiem un vienojās rekomendēt Latvijas un Krievijas robežšķērsošanas punktu kompetentajām institūcijām lemt par iespējām palielināt robežpunktu caurlaides spējas, tos rekonstruējot un modernizējot, kā arī pilnveidojot tehnoloģijas ar mērķi samazināt autotransporta dīkstāvi uz robežas.

Nolūkā demonstrēt valstu reģionālās sadarbības nozīmi, Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas ikgadējā sanāksme šogad notika Liepājā. Ekonomikas ministrs uzskata, ka šī komisijas iniciatīva iepazīt abu valstu reģionus ir attaisnojusies un Liepāja šajās dienās apliecinājusi, ka ir pilsēta ar augstu potenciālu izaugsmei un attīstībai.


Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

 

Dalies ar ziņu