Skip to main content

Notiks izšķirošās Eiropas Parlamenta sarunās ar Komisiju un Padomi par vienota patiesā labuma guvēju reģistra izveidi ES

2014. gada 16.decembrī Strasbūrā notiks pēdējās un izšķirošās Eiropas Parlamenta (EP), Padomes un Komisijas trīspusējās sarunas par likumprojektu, kas paredz ierobežot naudas atmazgāšanu un ārzonu uzņēmumu darbību, atklājot to patiesos labuma guvējus. EP trīspusējās sarunās pārstāvēs likumprojekta virzītājs, deputāts Krišjānis Kariņš (Vienotība).

Sarunas par likumprojekta teksta gala versiju rit ļoti smagi. Kā norāda EP deputāts un likumprojekta virzītājs Krišjānis Kariņš, daudzas ES dalībvalstis ir pret plašai publikai pieejama vienota ES reģistra izveidošanu, kas atklātu informāciju par uzņēmumu, tai skaitā ofšoru, īpašniekiem un patiesā labuma guvējiem. Dalībvalstis pauž bažas, ka pilnīgi publisks reģistrs radīs iespēju kriminālajai pasaulei izmantot šos datus ļauniem nolūkiem.

K.Kariņš uzsver: “Diskusija par reģistra nepieciešamību ir noslēgusies sekmīgi, visiem šobrīd ir skaidrs, ka reģistru vajag. Tagad notiek sarunas par to, cik publiski un vienkārši pieejams būs šāds reģistrs. Parlamenta atbalstītais teksts paredz, ka pieeja reģistram būs pilnīgi publiska, dalībvalstis pret to iebilst. Šobrīd svarīgākais ir panākt kompromisu, citādi likumprojekta pieņemšana un šāda reģistra izveide būs neiespējama.”

K.Kariņa izstrādātais direktīvas teksts paredz uzlabojumu veikšanu uzņēmumu reģistros un starpvalstu sadarbību, atklājot patiesos labuma guvējus. Tas ļautu uzzināt kam un kur ir jāmaksā nodokļi, veicinātu godīgu konkurenci un līdz ar to arī uzlabotu investīciju klimatu dalībvalstīs.

“Valstīm ir nepieciešams jauns līdzeklis, lai cīnītos pret nelegāli iegūtas naudas legalizāciju, kā arī izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Dalībvalstīm ir jāzina patiesie uzņēmumu īpašnieki, kas slēpjas ofšoros,” uzsver K. Kariņš.

Darbs pie direktīvas izstrādes tika uzsākts iepriekšējā EP sasaukuma laikā un par tā virzītāju kolēģi no Ekonomikas un monetāro lietu komitejas nominēja Krišjāni Kariņu. Š.g. 11.martā Eiropas Parlaments ar nozīmīgu balsu vairākumu atbalstīja Latvijas pārstāvja Krišjāņa Kariņa virzīto likumu un tika uzsākta saruna procedūra jeb trialogs ar Eiropas Padomi un Komisiju, lai vienotos par likumprojekta gala tekstu.

Plašu atbalstu iniciatīvai, izveidot patiesā labuma guvēju reģistru, sociālajos tīklos pauž starptautiskā organizācija “One”, kuras viens no dibinātājiem ir grupas U2 līderis Bono. Organizācija aicina atbalstīt K.Kariņa iniciatīvu un aicināt dalībvalstis reģistru veidot visiem publiski pieejamu.

Pēc noslēdzošām trīspusējām sarunām starp Parlamentu, Padomi un Komisiju, likumprojekta gala versija būs jāapstiprina Eiropas Parlamentam balsojumā.

Krišjānis Kariņš Eiropas Parlamentā strādā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā un Ekonomikas un monetāro lietu komitejā.

Papildus informācija: 
Ieva Zīberga
Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa padomniece preses jautājumos
Tālr.: + 371 29484828
E-pasts: [email protected]
www.karins.lv

Dalies ar ziņu