Skip to main content

Paaugstina Latvijai kredītreitinga novērtējumu

Piektdien, 3. septembrī, starptautiskā reitingu aģentūra Fitch Ratings pārvertēja Latvijas nākotnes vērtējumu un paaugstināja to no negatīva uz stabilu. No negatīva uz stabilu Latvijas kredītreitings mainīts, pamatojoties uz finanšu un ekonomiskās situācijas uzlabošanos Latvijā, kā arī valsts ārējās likviditātes rādītāju pozitīvajām tendencēm.

„Aģentūra Fitch Ratings ir pārskaitījusi mūsu nākotnes attīstības vērtējumu un ir pieņēmusi lēmumu to paaugstināt. Lēmums apliecina, ka Latvijas valdības darbs ir novērtēts atzinīgi. Šis novērtējums ir ļoti svarīgs mūsu ārvalstu investoriem un visai starptautiskajai sabiedrībai, jo tas ir nozīmīgs signāls, kas apstiprina Latvijas paveikto ekonomiskās krīzes pārvarēšanā,” norāda finanšu ministrs Einars Repše.

Fitch Ratings norāda uz makroekonomisko rādītāju uzlabošanos: maksājumu bilances tekošā konta pārpalikumu 9,8 % no IKP 2009.gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu, kad tekošā konta deficīts sasniedza 22,3 % no IKP. Tiek arī norādīts uz veiksmīgi īstenotajiem budžeta konsolidācijas pasākumiem, kas ļāvuši valdības fiskālo deficītu 2009. gadā noturēt 9 % no IKP līmenī. Aģentūra Fitch Ratings 2010. gadā prognozē valdības fiskālā deficīta samazinājumu salīdzinājumā ar 2009. gadu un novērtē to 8,5 % no IKP apmērā.

Finanšu tirgus uzlabošanos raksturo valsts īstermiņa parādzīmju aizvietošana ar 1, 2 un 3 gadu obligācijām, kā arī citi uzlabojumi banku sektorā.

Latvijas kredītreitinga nākotnes vērtējuma uzlabošanās apliecina pozitīvās iekšējā un ārējā finanšu tirgus un ekonomikas attīstības tendences, veicina uzticību Latvijai starptautiskajos finanšu tirgos, kā arī palielina investoru konfidences pieaugumu.

Informācijas sagatavotājs:
Aleksis Jarockis
Finanšu ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67083994
e-pasts: [email protected] 

Dalies ar ziņu