Skip to main content

Pabriks informē Zemkopības ministriju par drošības situāciju bijušajā Zvārdes poligona teritorijā

Šodien, 7. novembrī, aizsardzības ministrs Artis Pabriks tikās ar zemkopības ministri Laimdotu Straujumu, lai pārrunātu drošības situāciju Saldus novada bijušajā PSRS aviācijas mērķpoligonā Zvārdes pagastā.

Tikšanās laikā aizsardzības ministrs iepazīstināja zemkopības ministri ar gadījumiem, kad bijušā Zvārdes poligona teritorijā vai tā tiešā tuvumā tikuši atrasti lielkalibra artilērijas lādiņi vai aviācijas bumbas, kā arī ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) īstenotajiem nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas pasākumiem šajā teritorijā pēdējā gada laikā. Tikšanās gaitā amatpersonas apsprieda iespējamos tālākos rīcības variantus, lai mazinātu nesprāgušās munīcijas bīstamību apkārtējiem iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā.

Aizsardzības ministrijas un NBS ekspertu veiktā izpēte pēdējo gadu laikā liecina, ka Zvārdē vai tās tuvumā joprojām atrodas liels skaits dažādu gadu nesprāgušas munīcijas, kas tur palikusi gan no Padomju armijas veiktās bombardēšanas, gan vēl no Otrajā pasaules karā notikušajām cīņām.

Aizsardzības ministrs A. Pabriks uzsver: „Šīs situācijas bīstamība ir jāapzinās gan vietējiem iedzīvotājiem, gan valstij kopumā. Ir jārēķinās, ka šāds padomju mantojums rada draudus kā iedzīvotājiem, tā viņu mājsaimniecībām, veicot dažādākas saimnieciskās darbības.”

Pēc NBS vadības domām bijušā Zvārdes poligona teritorijā un tā apkaimē ir vērtējama kā ļoti piesārņota un bīstama apkārtnes iedzīvotājiem. NBS Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks operacionālajos jautājumos brigādes ģenerālis Juris Zeibārts norāda: „Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienības nesen veiktās pārbaudes atsevišķos izvēlētos sektoros liecina, ka bez teritorijas ilgstošas un visaptverošās pārmeklēšanas nav iespējams garantēt iedzīvotāju drošību bijušā poligona teritorijā, kā arī noteikt precīzas teritorijas, kuras piesārņotas ar nesprāgušajiem kaujas lādiņiem vai neskaitāmajām šķembām. Līdz ar to būtu jāizskata iespēja ierobežot civilpersonu pārvietošanos un saimniecisko darbību šajā teritorijā, lai nodrošinātu kā sistemātisku teritorijas attīrīšanu, tā drošību civiliedzīvotājiem.”

Bijušajā Zvārdes poligonā, ko Padomju armija izmantoja galvenokārt aviācijas treniņiem, tika nomests tūkstošiem tonnu dažādas munīcijas, sākot no kasešu munīcijas 2,5kg svarā līdz pat pus tonnai smagām aviācijas bumbām. Turklāt, liela daļa no šīm bumbošanām tika veiktas neprecīzi, tādejādi piesārņojuma rajons, iespējams, ir pat lielāks, nekā liecina līdzšinējās pārbaudes. Kopējā piesārņotās teritorijas platība ir aptuveni 12000 hektāru.

Abi ministri sanāksmē vienojās, ka tuvākajā laikā lūgs tikšanos ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski, lai pārrunātu situācijas nopietnību bijušā Zvārdes poligonā.

Jau ziņots, ka, lai brīdinātu iedzīvotājus par apdraudējumu ar sprādzienbīstamajiem priekšmetiem piesārņotākajās Latvijas teritorijās, pēc Aizsardzības ministrijas iniciatīvas PSRS aviācijas mērķpoligona Zvārdes pagastā un bijušās Cekules munīciju noliktavas teritorijā, šā gada oktobrī tika izvietoti informatīvie stendi un brīdinājuma zīmes. Informatīvajos stendos ir norādes par teritorijās atrodamajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem un informācija, kā rīkoties šādu priekšmetu atrašanas gadījumā.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālr.: +371 67335254
[email protected]

 

Dalies ar ziņu