Skip to main content

Pabriks lūdz Drošība policijai izvērtēt organizācijas „Krievu sabiedrība Latvijā” darbību

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks ir nosūtījis vēstuli Drošības policijas priekšniekam ģenerālim Jānim Reinikam ar lūgumu izvērtēt nevalstiskās organizācijas „Krievu sabiedrība Latvijā” darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī organizācijas interneta vietnē ievietoto informāciju.

Aizsardzības ministrijas rīcībā ir nonācis organizācijas „Krievu sabiedrība Latvijā” sagatavots materiāls ar padomju karavīru un Latvijas civiliedzīvotāju apbedījumu vietām Otrā pasaules kara laikā, kurā pausta pret Latviju, Eiropu un tās identitāti vērsta ideoloģiski formulēta informācija.

„Uzskatu, ka šī organizācija apzināti manipulē ar vēstures faktiem un terminoloģiju, mēģinot šķelt Latvijas sabiedrību. Turklāt organizācija, kas it kā pārstāv krievu kopienu Latvijā, met ēnu uz krievu tautības iedzīvotājiem – mūsu valsts patriotiem, kuri savas dzimtas nākotni saista ar Latviju. Nav pieļaujama šāda materiāla tiražēšana, kurā nacisma idejas tiek pielīdzinātas Eiropas vērtībām, tādejādi Eiropas tautas emocionāli tiek sasaistītas ar darbību pret krievu tautu un kultūru, kā arī atbalstu totalitārām ideoloģijām,” uzsver A. Pabriks.

Aizsardzības ministrs norāda, ka šāda materiāla publicēšana ir uzskatāma par mēģinājumu ar informācijas kara metodēm ietekmēt Latvijas sabiedrību un apšaubīt Latvijas valsts centienus samierināt karojušās puses, kā arī ierobežot iespēju saņemt visaptverošu vērtējumu par Otrā pasaules kara notikumiem Latvijas teritorijā.

Par šāda materiāla izdrukām un publicēšanu A.Pabriks informējis arī izglītības un zinātnes ministru Robertu Ķīli, brīdinot par to iespējamo nonākšanu mazākumtautību skolās

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālr.: +371 67335085
[email protected]

Dalies ar ziņu