Skip to main content

Par mēnesi ātrāk varēs pieteikties asistenta pakalpojuma saņemšanai

Lai cilvēki ar invaliditāti savlaicīgi varētu pieteikties asistenta pakalpojumiem izglītības ieguves laikā, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK) pēc atzinuma varēs vērsties jau no 1. augusta, par to otrdien, 31. jūlijā, vienojās valdība.

No 2012. gada 1. septembra 7 – 18 gadus veciem bērniem un cilvēkiem ar I vai II invaliditātes grupu būs iespēja saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistentu pakalpojumus pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, kā arī profesionālās vidējās izglītības iestādēs.

Lai varētu saņemt asistenta palīdzību skolā, no 1. augusta VDEĀVK sniegs ieteikumu šāda pakalpojuma nepieciešamībai. Ja VDEĀVK individuālajā rehabilitācijas plānā būs ieteikusi izmantot asistentu, iegūstot izglītību, cilvēks ar asistenta palīdzību varēs uzsākt mācības izvēlētajā skolā jau ar jauna mācību gada sākumu – 1. septembri.

Nosūtot cilvēku uz invaliditātes ekspertīzi, ārstējošais ārsts vai ģimenes ārsts aizpilda un izsniedz personai vai nosūta VDEĀVK individuālā rehabilitācijas plāna veidlapu, kurā norāda paredzētos turpmākās ārstēšanas un nepieciešamības gadījumā medicīniskās rehabilitācijas pasākumus, norādot to veidus, sniegšanas termiņu un saņemšanas formu.

VDEĀVK izsniedz cilvēkam ar invaliditāti vai viņa likumiskajam pārstāvim plāna veidlapu ar saviem ieteikumiem plānam. Ja invaliditāte jau ir noteikta, individuālo rehabilitācijas plānu var nokārtot, izmantojot portālā „Latvija.lv” pieejamo e-pakalpojumu.

Pēc tam cilvēkam ar invaliditāti vai viņa likumiskajam pārstāvim jāgriežas pašvaldības sociālajā dienestā, kur, pamatojoties uz ārstējošā ārsta vai ģimenes ārsta un VDEĀVK ieteikumiem, izstrādā individuālo rehabilitācijas plānu. Tālāk izglītības iestādē jāiesniedz iesniegums par asistenta pakalpojuma piešķiršanu kopā ar individuālo rehabilitācijas plānu.

Izglītības iestāde pēc saņemtajiem dokumentiem izvērtēs cilvēka atbilstību asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem un pieņems lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu. Pozitīva lēmuma gadījumā izglītības iestāde, asistenta pakalpojuma sniedzējs un asistenta pakalpojuma pieprasītājs vai viņa likumiskais pārstāvis noslēgs līgumu par pakalpojuma saņemšanu konkrētajā mācību gadā.

2012. gada aprīlī Latvijā bija 1171 bērns vecuma grupā no 7 līdz 18 gadiem, par kuru saņemts bērna invalīda kopšanas pabalsts. Asistents izglītības iestādē varētu būt nepieciešams aptuveni 45% no viņiem jeb aptuveni 530 bērniem, liecina Labklājības ministrijas (LM) aplēses.

LM atgādina, ka VDEĀVK bērnu nodaļa no 6. augusta klientus pieņems jaunās telpās – Ventspils ielā 53. Tur klientu ērtībām reģistratūrā ir izveidota rindu vadības sistēma ar atsevišķu apkalpošanu bērniem. Tāpat apmeklējumam joprojām varēs pieteikties iepriekš, rezervējot noteiktu laiku. Pieteikties ekspertīzei var arī e – pakalpojumu portālā „Latvija.lv”.

Tāpat no16. jūlija slēgta VDEĀVK Jelgavas specializētā nodaļa Filozofu ielā 69. Klientus apkalpo Rīgas specializētā nodaļa Ventspils ielā 53. Savukārt no 6. augusta VDEĀVK Rīgas 9. specializēto (redzes) nodaļu iekļauts Rīgas apvienotās nodaļas sastāvā, pakalpojums būs pieejams Ventspils ielā 53.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu