Skip to main content

Parakstīs memorandu par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas integrēšanu Banku augstskolas struktūrā

Šodien, 12.februārī, izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs un Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas direktore Dzintra Gaile parakstīs memorandu par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas reorganizācijas procesa nodrošināšanu, integrējot koledžu augstskolas struktūrā.

Koledžas reorganizācijas procesā tiks veidota Banku augstskolas aģentūra, kura pārņems koledžas programmas atbilstoši augstskolā realizējamiem studiju virzieniem. Tāpat Banku augstskola pārņems koledžas funkcijas, finanšu līdzekļus, mantu un citas likumdošanā noteiktās tiesības un saistības. Reorganizācijas rezultātā tiks paaugstināta Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas īstenoto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un vidējās profesionālās izglītības programmu kvalitāte, kā arī tiks optimāli izmantots koledžas un augstskolas cilvēkkapitāls, infrastruktūra un finanšu resursi.

Plānotās pārmaiņas tiek īstenotas saskaņā ar Deklarācijā par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, kurā kā svarīgs uzdevums izvirzīts valsts augstskolu stratēģiskās specializācijas princips. Tas ļaus nodrošināt valsts līdzsvarotai attīstībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, kā arī novērst augstākās izglītības programmu nelietderīgu dublēšanos valsts augstskolās.

Plašsaziņas līdzekļu ievērībai:
Trīspusējā memoranda parakstīšana notiks šodien plkst.12.00, Izglītības un zinātnes ministrijā, 3.stāva Apspriežu zālē, Vaļņu ielā 2, Rīgā.

Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa
Tālr.: 67047804
E-pasts: [email protected]

 

Dalies ar ziņu